Arctic Paper ogłasza warunkowe wezwanie na akcje celulozowni Rottneros AB
7 lis 2012 12:40

Arctic Paper SA ogłosił warunkowe wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, skierowane do akcjonariuszy Rottneros AB, niezintegrowanego dostawcy celulozy do produkcji wysokogatunkowych papierów ze Szwecji, notowanego na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie. W wyniku wezwania Arctic Paper zamierza nabyć co najmniej 90 proc. akcji Rottneros. W zamian za akcje spółki Rottneros akcjonariuszom Rottneros zostaną zaoferowane akcje Arctic Paper lub wynagrodzenie pieniężne. Oferta będzie przedmiotem memorandum zatwierdzonego przez szwedzki organ nadzoru, zaś Arctic Paper będzie ubiegać się o wprowadzenie wszystkich swoich akcji - w tym również akcji oferowanych akcjonariuszom Rottneros - do obrotu na NASDAQ OMX w Sztokholmie. Tym samym Grupa Arctic Paper, jako pierwsza polska spółka, będzie notowana równolegle na giełdach w Warszawie oraz Sztokholmie. Jednocześnie, w przypadku nabycia ponad 90 proc. akcji Rottneros, Arctic Paper podejmie działania zmierzające do wykupu pozostałych akcji firmy Rottneros oraz wycofania jej akcji z obrotu giełdowego. Zapisy na sprzedaż lub zamianę akcji będą przyjmowane w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2012 roku. Rozliczenie transakcji i pierwsze notowanie akcji Spółki na NASDAQ OMX w Sztokholmie planowane jest na 20 grudnia 2012 roku (lub około tej daty). Planowane nabycie spółki Rottneros stanowi aktywny krok na drodze do budowy zintegrowanej grupy Arctic Paper o wiodącej pozycji na europejskim rynku celulozy i papieru książkowego. W przypadku sukcesu wezwania i dojścia przejęcia do skutku, grupa Arctic Paper będzie znacznie mniej wrażliwa na zmienność cen na rynku celulozy. Połączona Grupa będzie również w stanie w większym stopniu ograniczać ryzyko walutowe, dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Oba te elementy mogą przełożyć się na większą przewidywalność wyników finansowych Grupy w przyszłości. Dodatkowo planowane przejęcie pozwoli na uzyskanie wielu efektów synergii. Bliskość geograficzna pomiędzy zakładami Arctic Paper i Rottneros zapewni przewagę konkurencyjną dzięki zmniejszeniu kosztów transportu i logistyki, które w coraz większym stopniu będą wpływać na ograniczanie konkurencyjności spółek w globalnej gospodarce. W połączeniu z innymi efektami synergii, związanymi głównie z kwestiami administracyjnymi, szacuje się, iż w okresie od 12 do 18 miesięcy po połączeniu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii kosztów w wysokości ok. 80 mln SEK (39 mln PLN). Połączona Grupa będzie miała również znacznie większe zdolności operacyjne oraz dostęp do stabilnego i dojrzałego skandynawskiego rynku kapitałowego. „Planowane nabycie Rottneros jest posunięciem strategicznym, mającym na celu dalsze wzmocnienie pozycji Arctic Paper na europejskim rynku oraz wykorzystanie panujących i spodziewanych trendów w branży papierniczej. Rynek celulozy, szczególnie liściastej, zmienia się - spodziewane jest systematyczne zwiększanie się mocy produkcyjnych w tym segmencie o ok. 25 proc. w perspektywie lat 2016-2017. Natomiast nie są przewidziane inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych celulozy iglastej, produkowanej przez Rottneros. Można więc przypuszczać, że nie nastąpią duże spadki cen tego surowca w najbliższej przyszłości. Spodziewamy się raczej wzrostu cen celulozy iglastej, która jest obecnie wyceniana na poziomie celulozy liściastej, podczas gdy normalny spread między tymi surowcami wynosi około 100 USD na tonę na korzyść celulozy iglastej, która charakteryzuje się wyższą wytrzymałością” - powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. „Już od dawna obserwujemy, że popyt na papiery wysokogatunkowe utrzymuje się na stabilnym poziomie, co oznacza, że chcąc dalej rozwijać Grupę Arctic Paper oraz zdobywać kolejne segmenty rynku, musimy rozpocząć inwestycje, które zagwarantują nam dalszy wzrost. Myślimy więc nie tylko o segmencie opakowań premium, ale również o nowych produktach z celulozy, jak np. biodegradowalne opakowania do żywności w technologii Silvipack – dodał Micha Jarczyński. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>