Arctic Paper pozyskał finansowanie na kwotę 359 mln zł
7 lis 2012 10:24

Arctic Paper SA oraz jej spółki zależne (Arctic Paper Kostrzyn SA, Arctic Paper Investment GmbH i Arctic Paper Mochenwangen GmbH) pozyskały finansowanie w postaci 5-letniego kredytu terminowego w wysokości 300 mln zł oraz rocznego kredytu odnawialnego w wysokości 59 mln zł. Kredytodawcą jest konsorcjum w składzie: Bank Polska Kasa Opieki SA, BRE Bank SA oraz Bank Zachodni WBK SA. Uzyskane środki Arctic Paper zamierza przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji o wartości 200 mln zł przed terminem ich zapadalności w lutym 2013 roku, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia bankowego wymagalnego w styczniu 2013 roku. „Miło jest nam poinformować, że pozyskaliśmy finansowanie bankowe w łącznej wysokości 359 mln zł, które zamierzamy przeznaczyć na przedterminową spłatę naszych obligacji (zapadalnych w lutym 2013 roku) i finansowanie wybranych spółek zależnych, w tym Arctic Paper Kostrzyn. Pozyskanie finansowania z wyprzedzeniem w stosunku do zapadalności obligacji potwierdza dobrą opinię, jaką cieszy się Grupa Arctic Paper w oczach banków, co w dzisiejszych czasach – kiedy to banki przy ocenie spółek stosują bardzo ostre kryteria - cieszy nas szczególnie. Ponadto zmiana struktury finansowania wpłynie na zmniejszenie kosztów odsetkowych” – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper