Grupa Wydawnicza Foksal
14 lis 2012 13:51

W sierpniu ub.r. wydawnictwa W.A.B., Wilga i Buchmann weszły w skład grupy Empik. Obecnie wszystkie te oficyny będą się mieściły pod jednym, dobrze znanym w branży wydawniczej (i nie tylko) adresem: przy ul. Foksal 17 w Warszawie, w budynku należącym do PIW - Państwowego Instytutu Wydawniczego, od 16 lutego br. będącego w likwidacji. Ich konsolidacja w Grupę Wydawniczą Foksal następuje przy udziale NFI Empik Media & Fashion. Do nowej spółki zostanie przeniesiony cały majątek trzech wydawnictw. Każdy ze współwłaścicieli przejmowanych spółek obejmie udziały w nowo powstałej firmie oraz wejdzie w skład jej zarządu. Właścicielami Grupy Wydawniczej Foksal są: Beata Stasińska reprezentująca wydawnictwo W.A.B., spółkę przejmującą dwie pozostałe oficyny (6,48 proc. kapitału zakładowego), Maciej Płonczyński (9,47 proc.), IXIUSS Trading Limited (5,65 proc.) i NFI Empik Media & Fashion (78,4 proc.). Kapitał zakładowy Grupy wynosi obecnie 1,81 mln zł; ma zostać podwyższony do 20 mln zł. Właściciele mniejszościowi będą mieli w radzie nadzorczej GWF po jednym przedstawicielu, a główny udziałowiec - NFI Empik Media & Fashion – trzech. Działania marketingowe będą prowadzone w odniesieniu do trzech dotychczasowych marek: W.A.B., Wilga i Buchmann. Opracowano na podstawie „Biblioteki Analiz” nr 24/2012