Przestarzałe praktyki nie pozwalają iść naprzód
15 lis 2012 10:32

Nowy raport opublikowany przez Ricoh Europe ujawnia, że nadążanie za zmianą powodowaną technologią jest wyzwaniem dla firm europejskich. 82 proc. pracowników w firmach europejskich uważa, że sposób, w jaki pracują, jest przestarzały i sprawia, że nie pracują tak wydajnie, jak by mogli. To będzie miało wpływ na ich zdolność do generowania przychodów i zysków, a także zaspokajanie potrzeb ich klientów w przyszłości. Trzecia część raportu Ricoh Document Governance Index 2012, sporządzonego na zlecenie Ricoh przez Coleman Parkes Research ujawnia, co naprawdę myślą pracownicy – jakie są według nich najlepsze sposoby na sprostanie wyzwaniom coraz bardziej globalnych i mobilnych środowisk pracy. Według respondentów odpowiedź wykracza poza adaptowanie nowych technologii i narzędzi współpracy. Tylko 1 proc. pracowników uważa, że najbardziej pozytywny wpływ na procesy, z którymi się stykają, mają narzędzia współpracy, a 4 proc., że więcej inwestycji w najnowsze technologie. Zamiast tego pracownicy polecają bardziej regularne przeglądy sposobu pracy i inwestowanie w ulepszanie kluczowych procesów dokumentowych, na których opierają się działania takie jak finanse, HR czy zamówienia. Badanie ujawnia również zauważalną lukę pomiędzy postrzeganiem rzeczywistości przez kadrę zarządzającą i pracowników. Ponad 90 proc. członków kadry zarządzającej/dyrektorów, którzy wzięli udział w badaniu mówiło, że opinie pracowników są zbierane regularnie i że zawsze, kiedy wprowadzany jest nowy sprzęt czy oprogramowanie, zapewniają im szkolenie. Ale już mniej pracowników to potwierdza: tylko 77 proc. zgodziło się, że ich opinie są zbierane przed wdrożeniem nowej technologii i po nim i tylko 76 proc. powiedziało, że mają przeprowadzane szkolenia. „Sercem każdej organizacji są ludzie, a pracownicy wyraźnie mówią kadrze zarządzającej, aby skupiła się ona na procesach dokumentowych, które wspierają ich codzienne czynności. Liderzy biznesowi wiedzą o potrzebie procesu zarządzania zmianą, kiedy wprowadzają nowy sposób pracy, ale wydaje się, że w wielu firmach z całej Europy ten proces po prostu nie istnieje. Rezultatem jest poczucie braku wpływu pracowników na decyzje, które z kolei mają wpływ na sposób ich pracy, przez co firmy ryzykują, że ich nowe inwestycje nie zostaną w pełni wykorzystane – mówi Carsten Bruhn, wiceprezes wykonawczy w Ricoh Europe. – Firmy powinny słuchać swoich pracowników, konsultować z nimi każdy krok i maksymalizować ich wiedzę i doświadczenie. Ludzie pracujący z procesami dokumentowymi na co dzień stanowią wartościowy zasób, który powinien stanowić klucz do wszystkich ulepszeń procesów dokumentowych.” Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh

cript>