Wzrost przychodów i zysku netto BSC Drukarni Opakowań
15 lis 2012 10:42

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, podsumowała III kwartał br. Opublikowany raport skonsolidowany wskazuje na wysoki, 28 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w porównaniu r/r. Systematyczny wzrost sprzedaży jest spowodowany rozwojem współpracy z dotychczasowymi klientami. W III kwartale br. przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 38 892 tys. zł. Wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 7 309 tys. zł, natomiast zysk netto 4 962 tys. zł, wzrastając kolejno o 1 i 28 proc. „Kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto jest wypadkową świadczenia wysokiej jakości usług, co przekłada się na systematyczny rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami. Opinia wiarygodnego i rzetelnego partnera biznesowego pozwala nam bezpiecznie rosnąć nawet w przypadku lekkiego spowolnienia gospodarczego” – twierdzi Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA zwraca uwagę na wysokie wartości EBIT i EBITDA, wynoszące 5 383 i 7 309 tys. zł. Radzi nie przywiązywać wagi do lekkiego spadku zysku operacyjnego, który jest spowodowany w głównej mierze bardzo udanym analogicznym okresem roku ubiegłego. Wówczas to marże operacyjne Grupy były najwyższe w okresie ostatnich dwóch lat. Grupa w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu – zwłaszcza rosyjskiemu - w kontekście ewentualnych przejęć. Podtrzymuje zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych oraz rozszerza swoje zainteresowania o mniejsze, perspektywiczne drukarnie. Ponadto stale inwestuje w rozwój własnych mocy produkcyjnych. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC Drukarnia Opakowań

cript>