X-Rite Innovation Days z Reprografem
15 lis 2012 12:53

Z końcem października br. zakończył się pierwszy cykl konferencji X-Rite Innovation Days, zorganizowanych przez firmy Reprograf oraz X-Rite. Reprograf jako dystrybutor firmy X-Rite zaprosił klientów na imprezy w kilku miastach Polski: we Wrocławiu, w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Konferencje miały na celu zaprezentowanie klientom najnowszych rozwiązań z oferty firmy X-Rite. Wiele z tych nowości zostało po raz pierwszy zaprezentowanych na drupie 2012 w Düsseldorfie, a podczas X-Rite Innovation Days miało swoją premierę w Polsce. Spotkania X-Rite Innovation Days składały się z dwóch części: najpierw odbywała się część teoretyczna, podczas której goście wysłuchiwali prezentacji multimedialnych, a po niej następowała część warsztatowa, dająca uczestnikom możliwość samodzielnego dokonania pomiarów, praktycznego wypróbowania urządzeń oraz zadania indywidualnych pytań specjalistom. Z ramienia firmy X-Rite prezentacje prowadziła Małgorzata Lososova-Ungradova odpowiedzialna za polski rynek. Oprócz wygłoszenia czterech prezentacji przywiozła pierwsze egzemplarze wprowadzanych właśnie na rynek nowych urządzeń X-Rite: urządzenia i1Pro drugiej generacji oraz najnowszego spektrofotometru do kontroli druku z wykorzystaniem chmury, nazwanego eXact. Pierwsza z wygłaszanych prezentacji nosiła tytuł: „Nowa perfekcja a kontynuacja tradycji. Prezentacja i1 Pro2 - następcy kultowego i1 Pro”. Prelegentka porównała dwie generacje uniwersalnego urządzenia i1 Pro, uwzgędniając najnowocześniejsze rozwiązania zastosowane w nowym i1Pro2. W następnej prezentacji, która nawiązywała do pomiaru barwy „w chmurze”, noszącej lakoniczny tytuł „Rozwiązania X-Rite dla przemysłu opakowań” M.Lososova-Ungradova przedstawiła nowy sposób podejścia do kontroli barwy, komunikacji opartej na niej oraz wzorców barwy dla różnych dostawców w branży opakowaniowej. Kolejna prezentacja była poświęcona spektrofotometrowi eXact i nosiła tytuł: „Polska premiera nowego spektrofotometru eXact - dla właścicieli marek, premediów, dostawców farb i drukarń o różnej specjalizacji”. Firmę Reprograf reprezentował Andrzej Sochoń (product manager), który poruszył temat „Szybkiego pomiaru barwy i gęstości w druku przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń skanujących typu IntelliTrax i EasyTrax“ w drukarni offsetowej. Prezentacja „Profile i ich praktyczne wykorzystanie, kalibracja – szybko, łatwo i przyjemnie z właściwymi urządzeniami“ została przedstawiona przez Małgorzatę Szczotkę (z firmy partnerskiej Control Management Consulting zajmującej się kompleksową standaryzacją druku na wszystkich etapach produkcji poligraficznej) oraz Beatę Przybylską-Józefiak (regionalnego szefa sprzedaży we Wrocławiu). Przedstawiono ideę standaryzacji jako sposobu na eliminowanie błędów i niepowielanie ich w przyszłości oraz omówiono poszczególne etapy tego procesu z prezentacją urządzeń proponowanych przez firmę X-Rite. Pytania zadawane przez klientów oraz problemy przez nich poruszane potwierdzały, że globalizacja stwarza możliwości i dyktuje konieczność współpracy zleceniodawców, agencji, drukarń opakowań i dostawców farb, mogących znajdować się w różnych lokalizacjach. Urządzenia X-Rite usprawniają tę współpracę i pomagają uniknąć ewentualnych reklamacji. Z racji dużego zainteresowania imprezą organizatorzy zakładają drugi cykl imprez w przyszłym roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf

error: Kopiowanie zabronione!
cript>