Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2012
16 lis 2012 12:12

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Wzrost przychodów ze sprzedaży Agfa-Gevaert w 3. kwartale br. to – poza rosnącym zapotrzebowaniem na przemysłowe systemy inkjetowe produkowane przez Agfa Graphics i rozwiązania IT, oferowane przez Agfa HealthCare – efekt pozytywnych różnic kursowych odnotowanych w tym okresie. Zgodnie z oczekiwaniami poprawie – rok do roku – uległa też marża zysku brutto (z 25,2 proc. do 27,3 proc.), głównie za sprawą dalszego wzrostu wydajności działań całej grupy. Wydatki związane ze sprzedażą i ogólną administracją spadły w omawianym okresie z 18,5 proc. do 18,3 proc. Agfa Graphics, podobnie jak cały koncern, skorzystała w 3. kwartale br. z pozytywnych różnic kursowych. Jej przychody ze sprzedaży znacząco wzrosły w omawianym okresie i wyniosły 417 mln euro. Wchodzący w jej skład dział przemysłowego druku inkjetowego odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Z kolei w segmencie prepress zwiększona sprzedaż została nieco zneutralizowana przez konkurencję cenową. Wzrosła z kolei sprzedaż działu analogowych filmów CtF, zwłaszcza w porównaniu z bardzo słabym w jej przypadku 3. kwartałem 2011. Dzięki poprawie działalności operacyjnej i znacznym wzrostom w sprzedaży rozwiązań inkjetowych, zysk brutto Agfa Graphics wyniósł w 3. kwartale br. 24 proc. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) również odnotował znaczący wzrost do poziomu 24,1 mln euro (5,8 proc. przychodów ze sprzedaży). Z kolei zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł do poziomu 14,8 mln euro (3,5 proc. sprzedaży). W pierwszych trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły 2 279 mln euro, co stanowi wzrost o 2,8 proc. w porównaniu z wynikiem na koniec września 2011. Zysk brutto za omawiany okres wyniósł 643 mln euro (wzrost o 2,4 proc.), zysk EBITDA zamknął się kwotą 146 mln euro, zaś zysk operacyjny EBIT 82 mln euro. W przypadku Agfa Graphics przychody ze sprzedaży po pierwszych 9 miesiącach wyniosły 1 231 mln euro, co stanowi wzrost o 4,5 proc. w porównaniu z wynikiem po trzech kwartałach 2011. Wysokość zysku EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 63,4 mln euro i 34,9 mln euro. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics NV

cript>