Wyniki KBA po 3. kwartale 2012
16 lis 2012 12:08

Firma Koenig & Bauer (KBA) poinformowała o wynikach finansowych po pierwszych 9 miesiącach br. Sprzedaż grupy KBA w pierwszych trzech kwartałach br. zamknęła się kwotą 916,2 mln euro, co stanowi ponad 16 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2011. Na ten wynik składają się nie tylko dostawy na kluczowe dla firmy rynki offsetu arkuszowego i zwojowego, ale też specjalistyczne, mniej uzależnione od wahań koniunktury segmenty, np. opakowań, druków z zabezpieczeniami, druku cyfrowego oraz znakowania i kodowania produktów. Głównie dzięki majowym targom drupa liczba zamówień na nowe maszyny arkuszowe wzrosła o 10 proc., ich wartość wyniosła 826 mln euro. Zysk operacyjny KBA po pierwszych trzech kwartałach br. wyniósł 20,5 mln euro, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z ub.r. (strata 20,4 mln euro). Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wyniósł z kolei 12,5 mln euro (przy ubiegłorocznej stracie 26,6 mln euro), zaś zysk po opodatkowaniu 5,9 mln euro. Spadek sprzedaży na rodzimym dla firmy KBA rynku niemieckim spowodował, że udział eksportu w jej sprzedaży wzrósł do 89,5 proc. W pierwszych trzech kwartałach br. sprzedaż do pozostałych krajów Europy (poza Niemcami) stanowiła tylko 29,7 proc. wszystkich obrotów KBA, głównie za sprawą słabnących gospodarek w różnych częściach kontynentu. W przypadku pozostałych regionów świata udział w sprzedaży kształtował się następująco: 24,4 proc. przypadło na kraje Azji i Pacyfiku (ze szczególnym uwzględnieniem Chin), 25,3 proc. na Amerykę Łacińską i Afrykę oraz 10,1 proc. na Amerykę Północną. Zaplanowany na 4. kwartał br. wzrost sprzedaży maszyn arkuszowych wpłynął na okresowy wzrost siły roboczej KBA. Z kolei poprawa zysku i spadek zobowiązań handlowych zwiększyły przepływy gotówkowe z działalności podstawowej do poziomu 66,1 mln euro. Wartość wolnej gotówki wzrosła do 49,9 mln euro, zaś zebranych funduszy do 193,4 mln euro. Dzięki redukcji zobowiązań bankowych do poziomu 30,7 mln euro wynik finansowy netto KBA wyniósł po trzech kwartałach br. 162,7 mln euro. Na koniec września liczba zatrudnionych w grupie KBA osób wynosiła 6312, w tym 411 praktykantów. Wyłączając niedawno włączoną w jej struktury firmę Print Assist AG, oznacza to liczbę o 149 stanowisk mniejszą niż na koniec września 2011. W wyniku realizowanego planu restrukturyzacji, zakładającego m.in. przejście części osób na emeryturę, docelowo zatrudnienie spadnie poniżej poziomu 6000 osób. Biorąc pod uwagę wyniki po pierwszych trzech kwartałach kierownictwo KBA podtrzymuje swoje prognozy finansowe na cały rok 2012. Zakładają one wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 1,2 mld euro oraz osiągnięcie dwucyfrowej wartości zysku przed opodatkowaniem, przewyższającej 12,5 mln euro odnotowane po pierwszych 9 miesiącach br. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA