Modernizacja oparta na rozwiązaniach //wifag
23 lis 2012 13:00

Po ocenie dokonanej przez firmy GAMAG i nps (nordic printing solutions sarl Finlande – przedstawiciela //wifag), fińska spółka Esa Lehtipaino Oy z Lahti zleciła dwóm szwajcarskim przedsiębiorstwom: GAMAG i //wifag przeprowadzenie globalnej modernizacji. GAMAG i WIFAG Maschinenfabrik AG podpisały niedawno umowę o współpracy, by móc oferować wspólnie rozwiązania z dziedziny modernizacji, modyfikacji i wymiany parku maszynowego na światowym rynku zwojowych maszyn drukujących. Zlecenie z Lahti oznacza praktyczną inaugurację tej współpracy. Esa Lehtipaino Oy korzysta z maszyny KBA Express znajdującej się obecnie w firmie Kaleva Oy w Oulu. Maszyna ta zostanie całkowicie przekonfigurowana i, po globalnym doposażeniu przez GAMAG i //wifag łącznie z nowymi rozwiązaniami z dziedziny automatyzacji, zainstalowana w Lahti. Dyrekcja generalna projektu została powierzona firmie GAMAG. Esa Lehtipaino Oy jest średniej wielkości drukarnią i wydawcą gazet dla rynku fińskiego z siedzibą w Lahti. Wartość jej obrotów w br. wyniosła 8 mln euro, z czego 85 proc. stanowi udział gazet wydawanych przez tę spółkę. Zmodernizowana maszyna do druku gazet będzie się składała z 4 odwijaków, trzech wież drukujących w układzie satelitarnym, dwóch modułów przerzutek wstęgi (każdy na trzy wstęgi) i dwóch złamywaków 2:5:5 z lejem typu „balloon”, „skip slitterem” i opcją trzeciego złamu. Pozwoli to na produkcję maks. 48 stron w formacie broadsheet albo 96 stron w formacie tabloid w czterech kolorach. Modernizacja obejmie wieże drukujące, wałki ciągnące moduły odwracania, złamywaki oraz registry. Maszyna zostanie także wyposażona w dwa nowe pulpity sterowania, nowy system odbitek próbnych, system planowania produkcji i system wstępnych ustawień maszyny, wszystko firmy //wifag. Dzięki tym nowym funkcjom możliwa będzie poprawa jakości druku oraz redukcja makulatury. Zmodernizowaną maszynę można będzie też wyposażyć w systemy regulacji registra kolorów i cięcia //wifag najnowszej generacji. Przebudowa siedziby drukarni ma się rozpocząć w lutym 2013, a maszyna zostanie zainstalowana w Lahti w maju. Jej wdrożenie do produkcji jest obecnie przewidywane na 6 grudnia 2013 (święto niepodległości Finlandii). Na podstawie informacji WIFAG-Polytype Holding AG opracowała IZ