„The Wall Street Journal” w drukarni Polskapresse
27 lis 2012 09:47

Część nakładu europejskiej edycji „The Wall Street Journal” jest obecnie drukowana w Polsce, w drukarni Polskapresse. Dzięki temu aktualne wydania gazety będą od rana dostępne w krajowych hotelach, centrach turystycznych i dla prenumeratorów. W „Rzeczpospolitej” rozpoczęła się kampania reklamowa „The Wall Street Journal” informująca m.in. o tym, że dziennik będzie teraz drukowany też w Polsce, a prenumeratorzy będą go dostawali przed 7. rano. „Rzeczpospolita” współpracuje z „WSJ”, od marca br. oba tytuły wymieniają się artykułami na zasadach barteru. Według informacji przedstawicieli redakcji „Rzeczpospolitej” planowane jest zacieśnienie tej współpracy.   Opracowano na podstawie press.pl