Kolejny wzrost cen farb drukarskich w Europie
28 lis 2012 13:22

Tym razem chodzi o koncern Sun Chemical. Podobnie jak w przypadku firm hubergroup i Flint Group, Sun Chemical również uzasadnia tę podwyżkę wysokimi kosztami surowców wykorzystywanych przy produkcji farb drukarskich. Europejscy klienci firmy Sun Chemical odczują wzrost cen wraz z początkiem stycznia 2013 r. Wzrost cen poszczególnych produktów będzie zależał od typu i stężenia surowców stanowiących ich skład. Szczegółowych informacji dotyczących podwyżek pracownicy firmy Sun Chemical dostarczą swoim klientom bezpośrednio. Mimo stabilnej średniej cen surowców w 2012 r. przewiduje się ich dalszy wzrost w roku 2013. Istotne znaczenie dla wzrostu cen farb drukarskich ma także słabnąca pozycja euro. „Wysoki poziom kosztów surowców jest bezprecedensowy i w rezultacie zmusza nas do podniesienia cen produkowanych przez nas farb. W celu sprawniejszego zarządzania i minimalizacji kosztów ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw, jednak z powodu realiów gospodarczych i stałego wzrostu kosztów znaczące podwyżki cen zostały przerzucone na przemysł produkcji farb. Aby zapewnić i utrzymać wysoki poziom jakości produktów i usług, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności przedsiębiorstwa, konieczny stał się dalszy wzrost cen dla naszych klientów” – mówi Felipe Mellado, dyrektor marketingu w firmie Sun Chemical. Na podstawie informacji firmy Sun Chemical opracował KS