Konferencja „Together for a safe product”
7 gru 2012 14:55

29 listopada br. w firmie Zeller+Gmelin-Eislingen, w nowo otwartej hali produkcyjnej farb niskomigracyjnych, odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa folii drukowanych do żywności oraz prezentacja aktualnych przepisów europejskich dotyczących folii drukowanych do żywności i wymagań dla farb stosowanych do druku opakowań. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli drukarń, finalnych odbiorców z przemysłu spożywczego z Niemiec, jak również dystrybutorzy farb firmy Zeller+Gmelin. Głównymi rynkami odbioru farb Zeller+Gmelin są rynki opakowań, etykiet, dekoracji metalu oraz rynek formularzy i plakatów. Rynek opakowań to przede wszystkim: pojemniki z tworzywa, folie giętkie, aluminiowe i tworzywowe tuby, opakowania kartonowe. W dziedzinie etykiet firma specjalizuje się w farbach UV do etykiet samoprzylepnych, etykiet in mould oraz etykiet do sleevów termokurczliwych. Dekoracja metalu to farby do pojemników aerozolowych, aluminiowych tub i butelek, nakrętki do butelek, zamknięcia typu twist off. Produkcja farb odbywa się w Niemczech, Anglii i Stanach Zjednoczonych, a oddziały Zeller+Gmelin znajdują się we Francji, Skandynawii, Beneluksie, Czechach i Turcji. W Polsce Zeller+Gmelin jest reprezentowany przez firmę Pakmar. Grupa firm Zeller+Gmelin osiągnęła obroty 230 mln euro przy zatrudnieniu 880 osób. Konferencję otworzyli dyrektor Markus Ruckstadter i członek zarządu firmy Zeller-Gmelin, Andreas Mahlich. Przedstawili oni historię rozwoju firmy Zeller+Gmelin założonej w roku 1866 oraz obecny program firmy: produkcja farb od roku 1970 z uwzględnieniem farb niskomigracyjnych. Firma Zeller+Gmelin jako jeden z pierwszych producentów wydzieliła produkcję farb niskomigracyjnych spośród pozostałych farb ze względu na bezpieczeństwo finalnych produktów – żywności. Thomas Reiner z firmy Bernt&Partner przedstawił referat „Rozwój opakowań i trendy w przemyśle opakowań”. Największy rozwój przemysłu opakowań oraz konsumpcji żywności prognozowany jest na rok 2013 w Azji – o ok. 10,7 proc., w Europie Zachodniej o 2,1 proc., w Europie Wschodniej o 1,8 proc. Największy wzrost popytu o blisko 10 proc. przewidywany jest w opakowaniach sztywnych, opakowańiach papierowo-kartonowych (6,8 proc.) oraz w opakowaniach giętkich (5,7 proc.). Następnie dr Uwe Dreyer w wystąpieniu „Razem do bezpiecznej produkcji” pokazał rozwój sprzedaży i produkcji na przestrzeni lat, która w firmie Zeller+Gmelin rośnie przeciętnie o 10 proc. W związku z dynamicznym rozwojem farb LM - niskomigracyjnych i przechodzeniem przez drukarnie wyłącznie na farby LM ze względów bezpieczeństwa została wybudowana dodatkowa hala produkcyjna, gdzie odbywa się produkcja farb. Należy podkreślić, że farby firmy Zeller+Gmelin oprócz spełnienia wszystkich wymagań Dyrektyw Europejskich spełniają wymagania Ordynacji Szwajcarskiej, wytyczne Grupy Nestle odnośnie do farb do opakowań żywności, niemieckie wymagania dotyczące farb do druku. Jedną z przyczyn wydzielenia produkcji farb LM jest bezpieczeństwo żywności oraz bardzo rygorystyczne limity migracji globalnej i specyficznej. W Europie było wiele przykładów w przemyśle żywnościowym przekraczania limitów substancji toksycznych z etykiet, drukowanych opakowań, drukowanych folii do pakowanej żywności z uwagi na nieprzestrzeganie przez drukarnie wytycznych i Dyrektyw Europejskich dotyczących zadrukowywania materiałów do kontaktu z żywnością. Kary z tego powodu i wycofanie ze sprzedaży olbrzymiej ilości produktów żywnościowych powodują, że ryzyko stosowania farb innych niż niskomigracyjne LM jest nieopłacalne, a producenci żywności w Europie stawiają to jako jeden z podstawowych warunków przy wyborze dostawcy. Dyrektor Markus Ruckstadter zaprezentował regulacje prawne dotyczące opakowań żywności oraz cały program produktów niskomigracyjnych UV i EB: farby flekso, offsetowe, kleje do złocenia i laminowania oraz lakiery. Po przerwie dr Heinz Schweiger opowiedział o centrum analitycznym, które powstało w firmie Zeller+Gmelin. Omówił również metody pomiarów migracji (chromatografia cieczowa i gazowa) oraz zasady działania niektórych urządzeń pomiarowych. W kolejnej sesji Frank Neumann pokazał praktyczne zastosowanie farb niskomigracyjnych. W kolejnych dwóch prezentacjach przedstawiono dwie różne metody suszenia farb: technologię EB zaprezentował Urs Lauppi z firmy ESI, natomiast technologię UV LED Stefan Feil. Na koniec Volker Michel z firmy Full Systembau zaprezentował korzyści wynikające z zastosowania dyspenserów do farb oraz szczegółowo przedstawił jedno z urządzeń VX5, które jest dedykowane do farb flekso LM. Szczegółowe referaty z konferencji mogą być udostępnione na życzenie przez firmę Pakmar –marekroslon@pakmar.com.pl lub poligrafia@pakmar.com.pl tel. 22 8578097 Opracował Marek Rosłon

cript>