Arctic Paper przedłuża okres zapisów w wezwaniu na akcje Rottneros
14 gru 2012 10:04

Arctic Paper SA zdecydował o przedłużeniu do 2 stycznia 2013 roku, na tych samych warunkach, okresu zapisów w ramach wezwania na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. W efekcie wezwania, które trwało od 22 listopada do 12 grudnia br., spółka objęła 38,8 proc. akcji Rottneros. Akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 59.159.806 akcji Rottneros. Zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez ponad 4296 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 57.177.048 akcji Rottneros. Natomiast ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros w pierwszym okresie wezwania został zaakceptowany przez akcjonariuszy uprawnionych łącznie z 1.782.758 akcji Rottneros o łącznej wartości 3.976.143,40 SEK (1.869.185 PLN). Arctic Paper spełnił wszystkie wymogi formalne związane z wezwaniem. Spółka planuje, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zadebiutować na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie 20 grudnia 2012 roku. Tym samym Grupa Arctic Paper, jako pierwsza polska spółka, będzie notowana równolegle na giełdach w Warszawie oraz Sztokholmie. „Rottneros posiadał przed wezwaniem 16 453 akcjonariuszy, czyli była i wciąż jest to spółka z bardzo rozproszonym akcjonariatem, którego bardzo istotną część stanowią inwestorzy indywidualni. W trakcie wezwania staraliśmy się dotrzeć do wszystkich inwestorów, jednak założone 3 tygodnie okazały się niewystarczające. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przedłużenie okresu obowiązywania wezwania, na tych samych warunkach, do 2 stycznia 2013 roku - powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. - Obecnie, w wyniku wezwania, jesteśmy już największym akcjonariuszem Rottneros z ponad 38,8-proc. udziałem, jednak nie jest on wystarczający do przeprowadzenia pełnej integracji. Docelowo chcemy włączyć Rottneros w skład grupy Arctic Paper. Naszym celem jest osiągnięcie pełnej integracji obu podmiotów, dzięki którym będziemy w stanie zrealizować założone efekty synergii na poziomie około 80 mln SEK (39 mln PLN). Połączenie obu firm znacznie zmniejszy naszą wrażliwość na zmienność cen na rynku celulozy oraz w większym stopniu niż dotychczas będziemy w stanie ograniczyć ryzyko walutowe, dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Przewidujemy, że przełoży się to na większą przewidywalność wyników finansowych Grupy w przyszłości. Połączona Grupa będzie miała również znacznie większe możliwości rozwoju nowych produktów w segmentach innych niż papiery graficzne oraz dostęp do stabilnego i dojrzałego skandynawskiego rynku kapitałowego.” Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper