Zakończenie produkcji w papierni UPM Stracel
10 sty 2013 09:26

Po poinformowaniu pracowników i zakończeniu procesu konsultacji ze związkami zawodowymi UPM France oraz papierni Stracel 4 stycznia br. koncern UPM zakończył produkcję powlekanego papieru magazynowego w tej papierni. Proces konsultacji rozpoczął się w lipcu 2012 r. Był on częścią przeglądu aktywów koncernu UPM rozpoczętego w sierpniu 2011 r., mającego na celu dostosowanie mocy produkcyjnych firmy do zaspokojenia potrzeb globalnej bazy klientów. Obecni klienci papierni UPM Stracel będą obsługiwani przez inne zakłady produkcyjne należące do koncernu. Papiernia UPM Stracel dotychczas produkowała 270 tys. ton powlekanego papieru magazynowego rocznie i zatrudniała 250 pracowników. Kolejnym krokiem UPM odnośnie do papierni Stracel będzie kontynuacja negocjacji dotyczących sprzedaży aktywów i części terenu, na którym zlokalizowana jest papiernia, podmiotowi stworzonemu przez przedsiębiorstwa VPK Packaging Group i Klingele Papierwerke. „Wykorzystaliśmy niezbędny czas, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie dla papierni Stracel i jej pracowników. Proces odbył się we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, za co chcemy im wszystkim podziękować” - mówi Jyrki Ovaska, prezes UPM Paper Business Group. „Projekt firm VPK i Klingele zakładający przekształcenie papierni Stracel w zakład produkujący przetworzoną tekturę opakowaniową jest poważny i umożliwia zapewnienie przedsiębiorstwu i jego pracownikom nowego otwarcia w przemyśle. Naszym celem jest jak najszybsze zakończenie tych negocjacji” - dodaje Ovaska. Na podstawie informacji firmy UPM opracował KS