Rok 2012 w polskim oddziale Agfa Graphics
18 sty 2013 10:00

Miniony rok był dla polskiego oddziału Agfa Graphics okresem kolejnych wzrostów pod względem przychodów ze sprzedaży oraz udziałów w kluczowych dla firmy rynkach cyfrowego prepressu i przemysłowego druku inkjetowego. W jej ofercie pojawiło się sporo nowych i wzbogaconych wersji oprogramowania, urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych. W ub.r. w portfolio Agfa Graphics znalazła się kolejna wersja pakietu dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee 8. Dla segmentu prasowego firma nadal rozwija moduł :Arkitex Eversify. Portfolio naświetlarek CtP dla tego sektora zostało w ub.r. rozszerzone o dwa modele :Advantage N HS. Dla firm bazujących na wysokonakładowej i zarazem bezchemicznej produkcji form drukowych w ofercie Agfy pojawiło się nowe urządzenie czyszcząco-gumujące :Azura CX125 COU, a dla małych firm dedykowane jest najprostsze urządzenie :Azura C65. W dziedzinie prepressu 2012 rok przyniósł m.in. premierę niewymagających wypalania płyt termoczułych :Energy Xtra. W zakresie druku atramentowego Agfa Graphics wprowadziła do oferty płaski ploter :Anapurna M2540FB oraz 40-głowicową wersję urządzenia :Jeti 3020 Titan, które wyposażono w funkcję podwójnej bieli kryjącej/podkładowej. Nowe opcje automatyzujące pracę pojawiły się także w systemie :M-Press Leopard. Firma aktywnie uczestniczyła w licznych wydarzeniach branżowych, prezentując wiele premierowych rozwiązań. Z zagranicznych były to: targi drupa, Fespa, World Publishing Expo, Graph Expo czy SGIA Expo. W kraju Agfa Graphics zorganizowała kolejną już Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Systemu :Apogee, była też obecna na warszawskim Festiwalu Druku. Przedstawiciele Agfa Graphics uczestniczyli również z prezentacjami na różnych wydarzeniach o charakterze konferencyjno-seminaryjnym. Firma zorganizowała też webinarium, podczas którego demonstrowane były funkcje i możliwości modułu :Apogee CMS. Agfa Graphics przeprowadziła w ub.r. wiele instalacji systemów CtP, w tym: wdrożenie w pełni automatycznej wersji wielkoformatowego systemu :Avalon N24 oraz dostawę dwóch gazetowych linii CtP. Dla klientów firmy z segmentu produkcji akcydensowej i opakowaniowej ub.r. był okresem konwersji na płyty termoczułe :Energy Elite Pro. Warto wspomnieć o przeprowadzonych u części klientów procesach integracji oprogramowania :Apogee z działającymi u nich systemami MIS, a także o rozbudowanych kontraktach technologicznych, na które coraz częściej decydują się polskie firmy. Dla działu przemysłowego druku inkjetowego Agfa Graphics miniony rok był na polskim rynku przełomowy. Firma dokonała licznych wdrożeń wielkoformatowych ploterów z serii :Anapurna i :Jeti, m.in. pierwszych w kraju instalacji modelu :Jeti 3020 Titan. Mówi Michał Śliz, dyrektor generalny polskiego oddziału Agfa Graphics: „Biorąc pod uwagę niesprzyjającą koniunkturę i uwarunkowania zewnętrzne, miniony rok uważam za udany dla nas okres. Zwiększyliśmy w nim sprzedaż i udziały w rynku płyt CtP, zaś nasz dział inkjetowy osiągnął już w 2012 r. cele sprzedażowe, jakie nasza centrala przyjęła na lata 2013/2014. Dzięki temu w dwóch kluczowych dla nas obszarach budżet został zrealizowany. Patrząc wstecz na minione 12 miesięcy, a jednocześnie biorąc pod uwagę rozpoczęte już projekty i instalacje oraz zapowiadane przez centralę Agfa Graphics kolejne premiery w dziedzinie prepressu i inkjetu, liczymy, że rok 2013 będzie dla nas okresem dalszego stabilnego wzrostu.” Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics