Oświadczenie firmy Heidelberg Polska
23 sty 2013 13:13

W związku z informacją dotyczącą podpisania umowy licencyjnej przez firmy Infosystems i Heidelberg, którą zamieściliśmy na naszej stronie internetowej, w newsletterze z 30 listopada ub.r. oraz w grudniowym wydaniu „Poligrafiki”, otrzymaliśmy następujące oświadczenie firmy Heidelberg Polska: „Heidelberg Polska Sp. z o.o. reprezentująca w Polsce firmę Heidelberger Druckmaschinen AG oświadcza, że informacja prasowa „Infosystems SA i Heidelberger Druckmaschinen AG podpisały umowę licencyjną”, opublikowana i wysłana do mediów w dniu 29 listopada 2012 r. w imieniu firmy Infosystems SA przez Poligraficzną Agencję Informacyjną zawiera sformułowania mogące wprowadzić w błąd ich odbiorcę: 1/ W poniższym fragmencie: (…)„Notowana na rynku NewConnect warszawska spółka Infosystems SA oraz firma Heidelberger Druckmaschinen AG - światowy lider w produkcji maszyn poligraficznych i dostawca kompleksowych rozwiązań dla szeroko rozumianego rynku poligraficznego (od przygotowalni cyfrowej po procesy wykończeniowe) podpisały umowę licencyjną. Dotyczy ona wykorzystywania elementów technologii Infosystems SA - w oferowanym na całym świecie przez Heidelberg systemie zarządzania Prinect.”(…) jest mowa o podpisaniu umowy na wykorzystanie technologii Infosystems SA w systemie Heidelberg Prinect. Chcielibyśmy wyjaśnić, że jest to umowa dotycząca umowy licencyjnej podpisanej w czerwcu 2004 roku pomiędzy firmą Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) i ACCHSH A. Czyż, M. Streszewski i in. Spółka jawna, i zmieniająca zgodnie ze stanem faktycznym właściciela praw licencji do tego oprogramowania i zarazem stronę umowy na firmę Infosystems SA. Umowa dotyczy jedynie oprogramowania PDF Recombiner. Na bazie tej umowy Heidelberg będzie mógł zapewnić wsparcie techniczne dotychczasowych instalacji PDF Recombinera i oferować go tym klientom, którzy chcą konwertować pliki PDF z wersji rozseparowanej na kompozytową. Nie jest to, jak może sugerować informacja prasowa, umowa na wykorzystanie zupełnie nowego oprogramowania firmy Infosystems SA. 2/ Konstrukcja kolejnego zdania: (…)„Heidelberger Druckmaschinen AG będzie wykorzystywał technologię będącą przedmiotem umowy w modelu OEM i dystrybuował ją na całym świecie w systemie zarządzania Prinect, pozwalającym na integrację i optymalizację procesów produkcyjnych w drukarni - od zarządzania do produkcji, od prepressu aż po obróbkę introligatorską.”(…) może sugerować, że rzeczone oprogramowanie jest/będzie wbudowane w cały system Prinect, jako podstawa technologicznych rozwiązań całości. W rzeczywistości jest to tylko jeden z bardzo wielu komponentów programowych wchodzących w skład systemu Prinect oferowany jako opcja do modułu Prinect Prepress Manager (dawniej: Prinect Printready). Z poważaniem, Heidelberg Polska Sp. z o.o. Dyrektor Marketingu (-)Tomasz Pawlicki”