Ricoh po raz kolejny na liście „Global 100”
23 sty 2013 15:17

Ricoh po raz dziewiąty z rzędu został uznany za jedną ze 100 najbardziej zrównoważonych korporacji świata i znalazł się na liście „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”. Lista Global 100 została ogłoszona podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii. Mariko Azuma, general manager, CSR Division, mówi: „Ricoh znajduje się na liście Global 100 Most Sustainable Corporations od momentu jej utworzenia w 2005 r. Takie wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Ricoh i naszych pracowników i potwierdza, że nasze zrównoważone działania biznesowe wywierają realny wpływ. Nasze osiągnięcia zostały uznane zwłaszcza w trzech obszarach: zarządzania zasobami, gdzie jesteśmy zobowiązani do ograniczania emisji dwutlenku węgla generowanych przez naszą działalność; zarządzaniu finansami, gdzie podkreślone zostało nasze innowacyjne podejście i w obszarze zarządzania ludźmi, z naciskiem na bezpieczeństwo i różnorodność.” Ricoh jest zobowiązany do ograniczenia swoich emisji dwutlenku węgla o 87,5 proc. do 2050 r. w porównaniu z poziomem z roku 2000. Poprzez konsultacje dotyczące zrównoważonego rozwoju Ricoh jest także zaangażowany w redukcję negatywnego wpływu swoich klientów na środowisko. Ranking „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” jest publikowany od 2005 roku przez kanadyjską firmę Corporate Knights. Jest to najobszerniejszy ranking w zakresie społecznej odpowiedzialności firm. Firmy, wybierane do rankingu Global 100, są szczegółowo analizowane, porównywane z podobnymi przedsiębiorstwami w branży i oceniane pod kątem najlepiej rozwiniętych programów skutecznego zarządzania w dziedzinach, takich jak: ochrona środowiska, relacje społeczne i zarządzanie wewnętrzne. 100 liderów zrównoważonego rozwoju jest wybieranych spośród 4000 firm działających na rozwiniętych i wschodzących rynkach. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh