Odszedł Janusz Ignaszczak
28 sty 2013 13:14

W sobotę 26 stycznia 2013 roku zmarł Janusz Ignaszczak, technik poligraf, powszechnie znany i poważany w rodzimej branży poligraficznej, ostatnio związany ze środowiskiem poligrafów Wielkopolski. Janusz Ignaszczak urodził się 24.09.1939 roku w Dębicy. Od 1.01.1968 r. był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w którym pełnił odpowiedzialne funkcje. W latach 1980-1989 był przewodniczącym Koła SIMP, a od roku 1987 do 1990 - przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Sekcji Poligrafów SIMP. W latach 1990-2010 pełnił funkcję prezesa Korporacji Poligrafów Poznańskich SIMP, od roku 2011 – jako Honorowy Prezes Korporacji Poligrafów Poznańskich SIMP. Wchodził też w skład zarządu Oddziału SIMP w Poznaniu. W roku 2002 był członkiem Prezydium Sądu Konkursowego Międzynarodowych Targów Poznańskich przyznającego Złote Medale MTP wystawcom targów Poligrafia, Infosystem, Euro-Reklama. Janusz Ignaszczak był także audytorem w zakresie badań warunków przyznawania certyfikatu ISO, wieloletnim rzeczoznawcą i biegłym sądowym. Działał jako organizator porozumienia na rzecz współpracy poligrafów Polski, Węgier, Czech. Był współtwórcą i organizatorem Międzynarodowych Konferencji „POLICON”. Janusz Ignaszczak został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami zarówno przez SIMP, jak i NOT, m.in.: Srebrną i Zlotą Honorową Odznaką SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalami za zasługi dla Oddziału SIMP oraz z okazji 75-lecia działalności SIMP w Polsce, Srebrną i Zlotą Odznaką Honorową NOT. Otrzymał także medal „Zasłużony dla polskiej poligrafii” przyznany przez Polską Izbę Druku i nagrodę Sekcji Poligrafów SIMP „Złoty Inicjał”. Został też odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” i Odznaką Honorową Miasta Poznania. W pamięci wielu osób z branży i simpowców kolega Janusz Ignaszczak pozostanie jako wielki przyjaciel młodych ludzi, który potrafił zjednywać i przyciągać poligrafów do wspólnych działań, w tym również na rzecz zjednoczenia środowiska. Pogrzeb ś.p. Janusza Ignaszczaka odbędzie się 31 stycznia 2013 roku o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Suchym Lesie k. Poznania przy ul. Borówkowej.

cript>