Ipex bez Kodaka
29 sty 2013 12:45

W następstwie artykułu, który ukazał się 25 stycznia br. na stronie internetowej magazynu „PrintWeek UK”, firma Kodak wydała oświadczenie o rezygnacji z udziału w zaplanowanych na przyszły rok targach Ipex. Kodak zamierza skupić się na wydarzeniach bardziej skoncentrowanych na kliencie. „Zmiany na rynku spowodowały, że zarówno Kodak, jak i inni główni dostawcy zmienili podejście odnośnie do nawiązywania kontaktów z klientami na częstsze i bardziej efektywne. Po wielu dyskusjach z klientami i zespołami Kodaka prowadzonymi na całym świecie, firma postanowiła zmodyfikować swoje działania marketingowe w celu zwiększenia ilości aktywnych spotkań z klientami mających pomóc im w podejmowaniu decyzji. W efekcie tego Kodak zrezygnował z udziału w targach Ipex 2014 w Londynie i znacząco zredukował udział w tradycyjnych targach” – powiedział Chris Payne, dyrektor i wiceprezes w dziale marketingu firmy Kodak. Skoncentrowana na kliencie aktywność firmy Kodak będzie obejmować takie działania jak: zwiększenie sprawności działania stowarzyszeń Graphic Users Association (GUA) w Ameryce Północnej, Chinach, Japonii i Europie; zwiększenie aktywności technologicznych centrów pokazowych (Kodak's Technology Demo Centres); udział w forach branżowych w roli gospodarza; zwiększenie dostępności on-line do Partner Place, będącego cennym źródłem wiedzy dla klientów firmy oraz dystrybucję spersonalizowanych newsletterów branżowych. Co ważne, znaczącą rolę w zmodyfikowanym marketingu firmy odegra druk. Kodak wykorzysta swoje najnowsze rozwiązania drukujące do wysyłania spersonalizowanych reklam bezpośrednich o wysokiej jakości do swoich klientów. Na podstawie portalu graphicrepro.net opracował KS

cript>