System zarządzania środowiskowego w firmie WAB
31 sty 2013 15:28

31 stycznia br. spółka WAB Artykuły Poligraficzne poinformowała o rozpoczęciu procesu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego opartego o wymagania normy ISO 14001. Celem wdrożenia jest spełnienie wymagań prawnych w zakresie wpływu na środowisko oraz nadzór nad działalnością firmy w celu minimalizowania jej negatywnego wpływu na środowisko. Spółka liczy, że wdrożenie systemu przyniesie jej wymierne korzyści w postaci: oszczędności związanych z redukcją zużycia mediów i materiałów eksploatacyjnych; oszczędności związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, a co za tym idzie zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz wzrostu świadomości środowiskowej pracowników. Istotnym celem wdrożenia jest również podniesienie prestiżu firmy, który ma wpłynąć na wzmocnienie wizerunku zarówno jej klientów, jak i kontrahentów. Nowy system zarządzania środowiskowego będzie zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001, który spółka posiada od sierpnia 2012 r. Opracowano na podstawie informacji firmy WAB Artykuły Poligraficzne