Arctic Paper kontroluje 50 proc. akcji Rottneros AB
1 lut 2013 10:14

Arctic Paper SA w związku z trwającym wezwaniem na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB nabył od drugiego po Arctic Paper SA największego akcjonariusza Rottneros AB - Skagen Vekst Verdipapirfondet (SVV) - posiadającego 11 716 098 akcji tej spółki (reprezentujących 7,7 proc. wszystkich akcji) 2 929 125 akcji Rottneros AB, natomiast 5 858 174 akcji Rottneros będących do tej pory w posiadaniu SVV zostanie zamienionych na akcje Arctic Paper SA w ramach trwającego wezwania. Dodatkowo SVV sprzedał spółce Trebruk AB, największemu udziałowcowi Arctic Paper SA, 2 929 125 akcji Rottneros AB. Spółka Trebruk AB zobowiązała się do bezwarunkowego i nieodwołalnego zaoferowania tych akcji, oraz posiadanych 219 603 akcji Rottneros w wezwaniu. Po zrealizowaniu tej transakcji, wraz z już posiadanymi na dzień 7 stycznia 2013 roku 62 124 368 akcjami Rottneros AB oraz nabytymi poza wezwaniem 2 154 993 akcjami Rottneros AB,  Arctic Paper SA będzie kontrolować w sumie 76 215 062 akcji Rottneros AB, co stanowi 50,0 proc. wszystkich akcji tej spółki. Akcjonariusze Rottneros AB mogą sprzedać swoje akcje lub też zapisywać się na akcje Arctic Paper SA na zasadach określonych w wezwaniu do 4 lutego 2013 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper