„Narzędzia dla eksportu. Poligrafia i Opakowania”
6 lut 2013 09:48

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i Związek Banków Polskich zapraszają do udziału w konferencji „Narzędzia dla eksportu. Poligrafia i Opakowania”. Konferencja będzie miała miejsce w Krakowie i Poznaniu. 04.03.2013 r. Kraków, hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6. 06.03.2013 r. Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12 Wychodząc naprzeciw potrzebom branży poligraficznej, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz ze swoimi partnerami widzi potrzebę maksymalnego wsparcia rozwoju polskiego eksportu usług i produktów poligraficznych. W tym celu wspólnie ze Związkiem Banków Polskich organizuje konferencję „Narzędzia dla eksportu”, w ramach której szerokie grono przedsiębiorców zainteresowanych dynamizacją swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych uzyska kompleksową wiedzę o istniejących środkach i programach dedykowanych eksporterom. Wyniki analiz polskiego przemysłu poligraficznego wykonanych przez PBKG wspólnie z KPMG w ramach kolejnych dwóch raportów „Rynek poligraficzny w Polsce” 2010 i 2011 wskazują na kluczową rolę eksportu dla dalszego rozwoju tej części rodzimej gospodarki. Oto niektóre z indykatorów wskazujących na to, że pomimo poważnych turbulencji wstrząsających rynkami, właśnie w tym momencie skuteczność działań naszych przedsiębiorców może zadecydować o ich pozycji w Europie na najbliższych dziesięć lat: W ramach ostatnich 8 lat dzięki funduszom europejskim polska poligrafia w pełni zmodernizowała swój park maszynowy w stopniu niespotykanym w innych krajach regionu. Koszt polskiej siły roboczej pozostaje znacznie niższy w porównaniu z wiodącymi gospodarkami europejskimi. Poziom wykształcenia naszych pracowników jest porównywalny z innymi krajami, natomiast motywacja do pracy bywa częstokroć wyższa. Koszty produkcji w Chinach będących największym eksporterem usług i produktów poligraficznych permanentnie rosną, zbliżając się do tych, które są generowane w Polsce, podczas gdy problemy logistyczne oraz kwestia ograniczenia dostępności do serwisu posprzedażowego pozostają nierozwiązane. Odbiorcy zmieniają warunki wykonywania zleceń zmniejszając jednostkowe nakłady, skracając czas ich realizacji oraz wymagając od drukarni kompleksowej obsługi logistycznej, czego nie są w stanie zapewnić kooperanci azjatyccy. Trudna sytuacja ekonomiczna powoduje ogromną presję cenową, która sprzyja poszukiwaniu alternatywnych dostawców, nawet w przypadku istnienia wieloletnich powiązań kooperacyjnych. Ten stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie, sytuacja gospodarcza za kilka lat się ustabilizuje i wtedy koszt akwizycji nowych rynków znacznie wzrośnie - a zatem: albo teraz, albo nigdy. Udział jest bezpłatny i obejmuje zarówno uczestnictwo w konferencji, jak i przerwy kawowe oraz lunch. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja www.bractwogutenberga.pl Opracowano na podstawie informacji PBKG

cript>