Arctic Paper kontroluje 54,2 proc. spółki Rottneros
28 lut 2013 09:51

Arctic Paper SA zakończył wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB i obecnie kontroluje 54,2 proc. jej akcji. W okresie od 5 do 26 lutego 2013 roku włącznie oferta została zaakceptowana przez akcjonariuszy reprezentujących 4 001 655 akcji, co odpowiada 2,6 proc. łącznej liczby akcji i głosów w Rottneros. Rozliczenie wezwania w odniesieniu do zapisów złożonych w tym okresie jest planowane na 7 marca br. Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od 22 listopada 2012 roku do 26 lutego 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające na 76 228 073 akcji Rottneros, co stanowi 50,0 proc. wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 2 059 893, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 74 168 180 akcji. Dodatkowo spółka nabyła poza wezwaniem łącznie 6 498 266 akcji Rottneros, odpowiadających 4,3 proc. akcji i głosów w spółce. „Zakończyliśmy okres wezwania na akcje spółki Rottneros, w wyniku którego jesteśmy obecnie największym udziałowcem tej spółki. Kontrolujemy obecnie 54,2 proc. akcji Rottneros, co pozwala nam już na pracę nad realizacją efektów synergii na poziomie operacyjnym i finansowym. Zmniejszy się również nasza wrażliwość na zmienność cen na rynku celulozy oraz w większym stopniu niż dotychczas będziemy w stanie ograniczyć ryzyko walutowe dzięki zmniejszonej ekspozycji na waluty pozaeuropejskie, szczególnie USD. Mamy również większe możliwości rozwoju nowych produktów w segmentach innych niż papiery graficzne, co pozwoli nam się rozwijać w kolejnych latach” - powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>