Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania jakości papieru
18 mar 2013 09:29

W listopadzie ub.r. firma SCA przeprowadziła badanie marketingowe, w ramach którego 200 losowo wybranych osób zapytano o jakość dwóch drukowanych reklam. W badaniu tym porównywano GraphoInvent - nowy, niepowlekany papier zawierający drewno, produkowany przez firmę SCA na potrzeby materiałów reklamowych, katalogów i magazynów - z niezawierającym drewna, niepowlekanym papierem wysokiej jakości. Połowa respondentów uznała GraphoInvent za lepszy papier, a tylko jedna trzecia wybrała niepowlekany papier niezawierający drewna. Rozwój produktów w segmencie papieru graficznego i coraz lepsze technologie drukowania torują drogę papierowi o nowych właściwościach. Dawniej papier zawierający drewno był wykorzystywany wyłącznie w określonych segmentach na potrzeby konkretnych produktów końcowych. Jakość papieru jest uzależniona od tego, na ile dobrze producent łączy jego różne właściwości takie jak wytrzymałość, białość, nieprzezroczystość i pulchność. Właściwości te można zmierzyć za pomocą instrumentów laboratoryjnych, ale ich postrzeganie przez klientów jest subiektywne i zależy od doświadczenia, oświetlenia oraz indywidualnych upodobań.Wyniki badania dowodzą, że jeśli rozwój produktu kończy się powodzeniem, nie ma powodu, dla którego papier zawierający drewno nie mógłby konkurować z alternatywnymi produktami niezawierającymi drewna. Przeprowadzone badanie konsumenckie może służyć jako wskazówka dla nabywców materiałów marketingowych, którzy chcą, by ich inwestycje przynosiły możliwie najlepsze rezultaty. W badaniu korzystano z kwestionariusza zawierającego pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. W trakcie wywiadów respondenci porównywali zadrukowane i niezadrukowane obszary, a także dzielili się własnymi uwagami. Badanie przeprowadzano w miejscach publicznych, w których pojawia się wielu przechodniów. Pomimo różnic w oświetleniu, GraphoInvent został uznany za papier wysokiej jakości ze względu na równomierność nadruku oraz poczucie solidności w dotyku. Właściwości, które w największej mierze przyczyniły się do takiego wyniku, to wysoka pulchność, nieprzezroczystość i rozpraszanie światła, a także formowanie i białość papieru.Badanie to było wyjątkowe ze względu na fakt, że te same materiały były oceniane tak przez konsumentów, jak i panel ekspertów.Centrum Badań i Rozwoju SCA posiada specjalne laboratorium percepcji, gdzie wykorzystuje się zaawansowaną metodologię oceny wzrokowej. Panel, w skład którego wchodzi 38 ekspertów o rozległym doświadczeniu w zakresie oceny jakości papieru i druku, jeszcze bardziej zdecydowanie wskazał GraphoInvent (90 proc.). Ocena percepcyjna pomaga zidentyfikować i określić ilościowo właściwości związane z jakością, które trudno zmierzyć za pomocą instrumentów. Opracowano na podstawie informacji firmy SCA