Rzeszowskie Zakłady Graficzne po raz kolejny na aukcji
19 mar 2013 10:20

Minister Skarbu Państwa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych serii: ,,A” w liczbie 595.000 dla jednego nabywcy (przez jednego nabywcę rozumie się także „Konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów)  o wartości nominalnej 5,80 zł każda, stanowiących 16,01 proc. kapitału zakładowego spółki pod firmą Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Pogwizdowie Nowym. Przedmiotem działalności spółki jest drukowanie gazet, pozostałe drukowanie, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, introligatorstwo i podobne usługi. Cena wywoławcza pakietu 595.000 akcji wynosi 714.000,00 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 1,20 zł. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 8 kwietnia 2013 r. Aukcja odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 r. o godzinie 11.00. Opracowano na podstawie msp.gov.pl

cript>