List otwarty organizatorów targów Ipex
21 mar 2013 12:08

20 marca br. organizatorzy targów Ipex 2014 wystosowali list otwarty adresowany do wszystkich partnerów wydarzenia, w którym jasno określają swoje stanowisko w sprawie przyszłorocznej imprezy oraz definiują związane z nią plany. W swoim liście organizatorzy podkreślają znaczenie ciągłych zmian zachodzących na rynku poligraficznym i zauważają konieczność dostosowania się do nich imprez branżowych. Ich zdaniem tempo rozwoju zmusza wiele branż do przewartościowania, co wymaga dużej odwagi i jasno określonych celów. Targi Ipex, które odbędą się w Londynie w 2014 r. mają za zadanie dostarczyć dzisiejszym drukarzom i ich klientom pomysłów i rozwiązań wspierających efektywne promowanie siły druku i jego marketingowego oddziaływania. W tym celu organizatorzy imprezy przeprowadzili sondaż wśród ponad 1600 drukarzy z całego świata, w którym pytali jak powinny wyglądać targi Ipex, aby zaspokoić ich potrzeby. Najczęściej poruszanymi przez ankietowanych zagadnieniami były: lokata znacznej części kapitału w rozwiązania cyfrowe i introligatorskie jako uzupełnienie dotychczasowej produkcji; chęć skorzystania z możliwości zapewnianych przez nowe aplikacje, szczególnie opakowań; potrzeba zrozumienia roli druku w marketingu wielokanałowym oraz dotarcia do klienta i wyjaśnienia mu, jakie korzyści może on czerpać z druku. Zdaniem autorów listu Ipex będzie jedynym wydarzeniem w 2014 r., które przyciągnie dostawców druku z całego świata, dając im szansę nauki, wymiany informacji oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Aby rozwiać niepokój części reprezentantów branży poligraficznej przedstawiciele targów Ipex zapewniają, że mimo koncentracji na technologiach cyfrowych, nie zamierzają odejść od tradycyjnych technik drukowania. Oczekują, że około 80 proc. gości będą stanowić drukarze akcydensowi, zarówno offsetowi, cyfrowi, jak i łączący obie techniki druku. Neutralne otoczenie, czas i przestrzeń nie zdominowane przez jednego producenta mają pozwolić drukarzom zastanowić się nad zachodzącymi wokół nich zmianami i otaczającymi ich możliwościami. Dopełnieniem merytorycznej treści wystawy mają być imprezy towarzyszące w rodzaju Światowego Szczytu Druku (World Print Summit). „Druk jest bliski sercu Ipex. Jeśli waszemu również, zjawicie się na targach Ipex 2014” – piszą w oświadczeniu Trevor Crawford, dyrektor wystawy Ipex 2014 oraz Peter Hall, dyrektor zarządzający w firmie Informa Exhibitions. Na podstawie informacji organizatorów targów Ipex 2014 opracowała MK