Intergraf w obronie sektora produktów drukowanych
22 mar 2013 13:58

Organizacja Intergraf z siedzibą w Brukseli, zrzeszająca europejskie stowarzyszenia branży poligraficznej, przyjęła stanowisko w sprawie wprowadzenia przez Komisję Europejską systemu oznakowania ekologicznego EU Ecolabel. Wprowadzenie etykiet EU Ecolabel ma ułatwić konsumentom identyfikację produktów i usług mających obniżony wpływ na środowisko naturalne w całym ich cyklu życia – od wydobycia surowca, poprzez produkcję i użytkowanie, na utylizacji skończywszy. Intergraf wzywa odpowiednie organy do rozważenia praktyczności wprowadzenia w życie oznakowania Ecolabel dla produktów drukowanych i zachęca je do upewnienia się, że koszty i obciążenia administracyjne nie są zbyt wysokie dla drukarni oraz firm z sektora MŚP. Prace nad etykietami Ecolabel dla sektora produktów drukowanych zostały zakończone w połowie ub. r. Ten dobrowolny program ma zadanie zachęcić przedsiębiorstwa do wdrażania produktów drukowanych, które spełniają wysokie standardy środowiskowe i jakościowe. Intergraf był sceptyczny do projektu stworzenia kolejnego standardu dla drukarzy, uzasadniając, że produkty drukowane są bardziej skomplikowane od innych unijnych produktów oznaczonych etykietą Ecolabel. Zmieniła zdanie po zaangażowaniu się w prace nad projektem i upewnieniu się, że etykieta będzie odpowiednia dla tak wielu produktów drukowanych, jak to tylko możliwe, i że licencji będą podlegać całe grupy produktów, a nie pojedyncze artykuły. Europejscy drukarze już pracują zgodnie z rygorystycznymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i z własnej woli podejmują dobrowolne, ambitne inicjatywy mające na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ekologiczne etykiety EU Ecolabel dla papierów drukowych wykraczają jednak poza te istniejące, wysokie standardy środowiskowe i promują doskonalenie tego typu działań. „Europejscy drukarze chętnie demonstrują swoje wysiłki zmierzające ku doskonaleniu skuteczności ochrony środowiska. Doskonałość nie powinna jednak oznaczać niedostępności. Doskonałość EU Ecolabel nie powinna się wiązać ze zbyt dużymi kosztami i niewykonalnością. Dotyczy to szczególnie produktów drukowanych. Są one bowiem przeznaczone dla klienta. Jedno zamówienie nie będzie przypominało następnego” – mówi Beatrice Klose, sekretarz generalny Intergraf. Na podstawie informacji organizacji Intergraf opracował KS

cript>