Wyniki finansowe manroland sheetfed za rok 2012
2 kwi 2013 13:27

Spółka Sheetfed Holdings Limited (SFHL), która nabyła arkuszową część firmy manroland AG w lutym 2012 r., opublikowała roczny raport za okres do końca grudnia 2012 r. Przez 11 miesięcy działania spółka SFHL, konsolidująca 47 firm z całego świata tworzących grupę manroland sheetfed, zanotowała przychód w wysokości 346,4 mln EUR i zysk brutto 72,4 mln EUR. Aktywa netto na koniec roku wyniosły 81,4 mln EUR, a środki pieniężne netto 46,4 mln EUR. Dział rachunkowy wskazuje, że biznes arkuszowy i aktywa - z wyłączeniem niemieckich nieruchomości - zostały nabyte w lutym 2012 r. za 55 mln EUR w gotówce. Transakcja została sfinalizowana przez spółkę Langley Holdings PLC, która w oddzielnej transakcji nabyła siedzibę firmy zlokalizowaną w Offenbach oraz inne nieruchomości w Niemczech za cenę 21,8 mln EUR. Langley Holdings PLC odnotował jednorazowy zysk w wysokości 25,2 mln EUR wynikający z transakcji nieruchomościami uwzględnionymi w raporcie 2012 Annual Report & Accounts opublikowanym w zeszłym miesiącu, co przyczyniło się do jego zysku brutto w wysokości 121,3 mln EUR. Dział finansowy spółki Langley nabył następnie operacyjne nieruchomości firmy manroland w USA, we Włoszech i w Belgii oraz planuje nabyć inne placówki w 2013 r. SFHL jest obecnie własnością brytyjskiego przemysłowca Tony’ego Langleya, będącego jednocześnie jedynym udziałowcem Langley Holdings PLC. W tym roku planowane jest wchłonięcie manroland sheetfed przez Langley Holdings PLC. Po połączeniu grupa ma zatrudniać 4 tys. osób i osiągać roczne przychody bliskie 1 mld EUR. Na podstawie informacji firmy manroland sheetfed opracował KS

cript>