Money Help pomoże zadłużonym kredytobiorcom
3 kwi 2013 13:37

Na rynku usług finansowych rozpoczęła działalność firma Money Help, która jako jedna z pierwszych w Polsce oferuje usługi doradcze dla kredytobiorców mających problemy ze spłatą swoich zobowiązań wobec instytucji finansowych. Usługi Money Help kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także małych i średnich firm. Money Help powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Firmę tworzy grupa prawników i finansistów skupiona wokół kancelarii prawnej Rupieta i Wspólnicy działającej od 2001 roku. Doradcy Money Help zajmują się opracowywaniem indywidualnych planów pomocy dla dłużników mających problemy z płynnością, renegocjacją umów z bankami, firmami leasingowymi, a także firmami windykacyjnymi. „Obserwując rynek kredytów i usług windykacyjnych widzimy dużą grupę osób i firm, które w wyniku spowolnienia w gospodarce mają coraz większe problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych. Praktyka pokazuje jednak, że w znakomitej większości przypadków problemy dłużników można rozwiązać, a problemy ze spłatą długu to nie przysłowiowy koniec świata. Przede wszystkim należy podjąć działanie. Bardzo często brakuje pomocy zewnętrznego specjalisty, który indywidualnie oceni sytuację dłużnika, doradzi nowe rozwiązania – na przykład renegocjację okresu kredytowania, konsolidację różnych kredytów, czasowe zawieszenie spłat czy też wypracowanie nowych harmonogramów ratalnych. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z bankami, a także firmami windykacyjnymi i wiemy, że instytucje te są bardzo często gotowe do rozwiązań ugodowych. Widzimy miejsce na rynku dla specjalistów działających pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Oddźwięk po pierwszych tygodniach działalności potwierdza nasze założenia” - powiedział Henryk Dyjas, wiceprezes Money Help. Jeśli potencjalny klient decyduje się na podjęcie stałej współpracy i akceptuje proponowane rozwiązania, podpisywana jest umowa o współpracy, a specjaliści kancelarii rozpoczynają lub wspierają w rozmowach z wierzycielami swoich klientów. Money Help rozpoczyna działalność z centralą w Warszawie oraz oddziałami w Łodzi i Katowicach. Jest gotowa obsługiwać klientów z terenu całej Polski. Opracowano na podstawie informacji firmy Money Help

cript>