Współpraca SCA i Heinzel Group
3 kwi 2013 11:37

2 kwietnia br. Heinzel Group dokonała zakupu fabryki SCA Laakirchen AG (której nowa nazwa to Laakirchen Papier AG). Wraz z zakupem fabryki firma Heinzel nabyła również biura sprzedaży SCA w Polsce i we Włoszech, w związku z czym z dniem 2 kwietnia br. firma SCA Graphic Paper Polska Sp. z o.o. zmieniła nazwę na HEINZEL Graphic Paper Polska Sp. z o.o. Obie firmy – SCA i Heinzel Group - podjęły współpracę w zakresie marketingu i sprzedaży. Dwóch byłych kierowników sprzedaży SCA z Polski i Włoch zostanie włączonych do działu sprzedaży firmy Heinzel. Zmiany w zarządzaniu dotyczyć będą m.in. Skandynawii, krajów bałtyckich i Wysp Brytyjskich, gdzie SCA będzie odpowiedzialna za sprzedaż produktów obu firm. We Włoszech, w Polsce, Europie Wschodniej, Grecji i Turcji sprzedażą produktów obu partnerów będzie się zajmowała firma Heinzel. W Niemczech SCA będzie kontynuowała sprzedaż papierów publikacyjnych SCA i Heinzel Group oraz papieru SCA typu kraftliner, podczas gdy firma Heinzel będzie odpowiedzialna za sprzedaż masy celulozowej produkowanej przez obie firmy. W Austrii i Szwajcarii firma Heinzel będzie kierowała sprzedażą wszystkich produktów obu firm z wyjątkiem papieru typu kraftliner. Podobna polityka będzie dotyczyła Belgii, Holandii i Luksemburga, w Hiszpanii natomiast oprócz sprzedaży za pośrednictwem tych samych sieci podjęte zostaną wspólne działania marketingowe. We Francji SCA będzie odpowiedzialna za sprzedaż produktów z fabryk SCA Ortviken i Laakirchen, a Heinzel – za sprzedaż masy celulozowej i kraftlinera. Poza Europą również zostanie wprowadzony podział obowiązków, aby umocnić pozycję firmy. „Jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami, dzięki którym możemy poprawić jakość usług i wizerunek firmy z myślą o naszych klientach. Wdrożymy wspomniany podział obowiązków w ciągu następnych kilku miesięcy” – mówią Rolf Johannesson, starszy wiceprezes działu sprzedaży i marketingu SCA Forest Products AB i Andrew Paul, dyrektor generalny działu sprzedaży firmy Heinzel. Na podstawie informacji Heinzel Group opracowała MK

cript>