Kwartalne wyniki Stora Enso i zmiany w strukturach koncernu
24 kwi 2013 15:05

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Firma osiągnęła w nim zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) na poziomie 240 mln euro oraz zysk operacyjny (EBIT) wynoszący 118 mln euro.  „Pierwsze trzy miesiące 2013 roku – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – cechowały słabsza koniunktura i mała zyskowność jednostek Printing & Reading oraz Building & Living – pisze w komunikacie dla inwestorów i akcjonariuszy Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso. – W połączeniu z postępującym spadkiem popytu na różne gatunki papierów, wynikającym ze zmian na rynku medialnym oraz w związku z ekonomicznym osłabieniem w Europie, odnotowaliśmy rok do roku w 1. kwartale spadek zysku EBITDA o 9 proc. oraz zysku operacyjnego EBIT o 21 proc. Sezonowość produkcji wpłynęła też na niesatysfakcjonujący poziom przepływów gotówkowych”. Sprzedaż koncernu Stora Enso wyniosła w omawianym okresie 2,667 mld euro i była na niemal identycznym poziomie jak w pierwszych 3 miesiącach ub.r. Jednak uwarunkowania, o których wspomina Jouko Karvinen, spowodowały, że zysk operacyjny (IFRS) wyniósł w nim 20 mln euro, wobec 127 mln euro przed rokiem. Warta podkreślenia jest wysoka płynność gotówkowa – na poziomie 1,7 mld euro (przy 1,25 mld euro w analogicznym okresie 2012). „To oczywiste, że wyzwań, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, nie można rozpatrywać w kategoriach krótkookresowych. Popyt strukturalny na media drukowane w Europie spada już siódmy rok z rzędu i przewidujemy, że trend ten się nadal utrzyma. Biorąc pod uwagę słabość gospodarek w krajach strefy euro, oznacza to konieczność dalszego dostosowywania naszych mocy produkcyjnych do rzeczywistego na nie zapotrzebowania. (...)” – kontynuuje CEO koncernu Stora Enso. Jouko Karvinen zapowiedział wprowadzenie gruntownych zmian w grupie Stora Enso, które mają uprościć jej struktury i usprawnić działanie, a w rezultacie obniżyć roczne koszty o 200 mln euro (włączając wcześniej zapowiadane cięcia w wysokości 30 mln euro w jednostce Building & Living) począwszy od 2. kwartału 2014. Projekt obejmie wszystkie jednostki biznesowe wchodzące w skład koncernu oraz przypisane im funkcje korporacyjne. Inicjatywa ta ma też zmniejszyć wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami i umożliwić większą koncentrację na rozwijaniu obszarów biznesowych o większej wartości dodanej. „Planujemy dalszą redukcję współczynnika naszych kosztów stałych do przychodów, nie tylko by dostosować się do spadków popytu na poszczególnych rynkach, ale też by zapobiec cyklicznym i strukturalnym zmianom w naszych przychodach ze sprzedaży – mówi Jouko Karvinen. – Rzeczywistość bowiem wygląda tak, że europejski rynek mediów drukowanych skurczył się od 2008 roku o ponad 20 proc. i nie ma żadnych przesłanek, by wierzyć, iż te zmiany strukturalne zwolnią lub też zmienią swój kierunek w najbliższej przyszłości”. Projekt zakłada, że w miejsce 4 jednostek biznesowych powstaną 3 oddziały. W ramach pierwszego, koncentrującego się na dojrzałych obszarach biznesowych i regionach geograficznych, będą działać obecne jednostki Building & Living oraz Printing & Reading. Dwa pozostałe powstaną na bazie istniejących jednostek Renewable Packaging i Biomaterials. Będą one w dalszym ciągu skupiać działalność na rynkach i obszarach biznesowych o dużym potencjale wzrostu, oferując jednocześnie innowacyjne rozwiązania do nich skierowane. Nowo powstałym oddziałem, w skład którego wejdą jednostki Building & Living oraz Printing & Reading, pokieruje Karl-Henrik Sundström, obecny dyrektor finansowy Stora Enso. Firma już rozpoczęła poszukiwania odpowiedniej osoby na to stanowisko. Na czele pozostałych oddziałów pozostaną osoby kierujące działającymi dziś jednostkami biznesowymi: Mats Nordlander w przypadku Renewable Packaging oraz Juan Bueno w dziale Biomaterials. Nowa struktura Stora Enso ma zacząć funkcjonowanie od 1 lipca 2013. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso