Działalność Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii
6 maj 2013 15:05

W dniu 18.04.br. dzięki uprzejmości Włodzimierza Skleniarza w siedzibie Drukarni Skleniarz w Krakowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii. Stowarzyszenie zrzesza 28 podmiotów gospodarczych branży poligraficznej z Krakowa oraz okolic. Głównym powodem zebrania członków Stowarzyszenia było podsumowanie pracy zarządu, który zgodnie ze statutem po trzech latach pracy ustępuje miejsca nowo powołanemu. Antoni Matyasik – prezes SPP przedstawił raport dotyczący pracy Stowarzyszenia za okres ubiegły, po czym podczas głosowania ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. Honorowym prezesem zarządu SPP poza wyborem pozostał Adolf Wabik – nestor krakowskiej poligrafii i członek honorowy Stowarzyszenia, pomysłodawca oraz inicjator założenia SPP, noszący tytuł „Nestora” od 2007 roku. W skład odchodzącego zarządu wchodzili: prezes Antoni Matyasik (Drukarnia Grafkarton Sp. z o.o.), zastępca prezesa Zbigniew Leyko (Drukarnia Leyko Sp. z o.o.), sekretarz Zbigniew Krupiński (Szlifiernia noży introligatorskich ZBI-GRAF Sp. z o.o.), członek zarządu Tomasz Kostecki (Drukarnia Legra Sp. z o.o.). W skład nowo powołanego zarządu wchodzą: prezes Wojciech Jawor (Drukarnia Technet Sp. z o.o.), zastępcy prezesa Antoni Matyasik (Drukarnia Grafkarton Sp. z o.o.) i Zbigniew Leyko (Drukarnia Leyko Sp. z o.o.), sekretarz Zbigniew Krupiński (Szlifiernia noży introligatorskich ZBI-GRAF SP. z o.o.), członek zarządu Piotr Janicki (Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.). Historia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie sięga 2009 roku, gdy w kwietniu doszło do spotkania właścicieli drukarń i powstał komitet inicjatywny. W grudniu 2009 został zarejestrowany statut Stowarzyszenia – od tego momentu zarząd dba o wspólne interesy członków SPP, m.in. negocjując warunki umów z podmiotami zewnętrznymi. Od początków SPP medalem „Largitores Luminis” (Rozdawcy Światła) nagradzani są właściciele oraz pracownicy krakowskiej poligrafii, którzy w minionym roku odznaczyli się cechami zasługującymi na wyróżnienie. Pomysłodawcą tej nagrody był Adolf Wabik. Obecnie członkowie SPP przygotowują się do wydania publikacji opisującej historię drukarstwa krakowskiego począwszy od lat 30. XX wieku. PJ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>