Firma Kodak kończy realizację reorganizacji wg Chapter 11
9 maj 2013 11:11

Firma Eastman Kodak ogłosiła 29 kwietnia zawarcie wszechstronnego porozumienia z U.K. Kodak Pension Plan (KPP), swoim największym wierzycielem, w związku z planem reorganizacji opartym na przepisach Chapter 11. Na mocy porozumienia, które będzie wniesione do sądu upadłościowego USA, należące do tej pory do firmy Kodak działy Personalized Imaging oraz Document Imaging zostaną przejęte przez KPP za 650 mln USD w gotówce i aktywach niegotówkowych. Zostaną zastosowane procedury mające na celu zakończenie procedur Chapter 11 przez firmę Kodak oraz rozwój działu Commercial Imaging. Porozumienie ponadto zawiera rozliczenie należności wynikających z roszczeń, wniesionych przez KPP przeciwko firmie Kodak oraz jej niektórym spółkom zależnym, w wysokości około 2,8 mld USD. „Firma Kodak dokona w jednej transakcji zapowiadanego wcześniej odłączenia działów Personalized Imaging i Document Imaging oraz rozliczy największe odziedziczone zobowiązania - powiedział Antonio M. Perez, prezes i dyrektor wykonawczy firmy Kodak. - Transakcja z KPP jest ważnym krokiem w procesie reorganizacji. Pozwala na uniknięcie potencjalnych roszczeń na całym świecie i zapewnienie stałego działania poza Stanami Zjednoczonymi. Spółki Personalized Imaging i Document Imaging będą miały teraz nowego właściciela, który docenia ich wartość i któremu zależy na ich rozwoju i sukcesie. W ten sposób uzyskujemy płynność finansową, pozwalającą uniknąć nam bankructwa. (...)” Steven Ross, prezes firmy KPP stwierdził że: „Firmy KPP i Kodak współpracują od początku sprawy. To przejęcie zapewnia bezpieczeństwo oraz dużą wartość interesariuszom KPP. Interesariusze KPP zyskują w ten sposób duże szanse na przyszłość, zachowując się jak najbardziej w porządku wobec pracowników i wierzycieli firmy Kodak oraz jej spółek w W. Brytanii. Firmy, które przejmujemy, zapewnią długoterminowy przepływ środków pieniężnych, który jest potrzebny, aby wykonać plan reorganizacji. (...)” Porozumienie zostanie wdrożone jako część reorganizacji firmy Kodak w ramach procedur Chapter 11, zgodnie z przepisami finansowymi Stanów Zjednoczonych. W związku z przejęciem firma Kodak i jej spółki zależne na całym świecie zostaną zwolnione ze zobowiązań wobec KPP. Instytucja sprawująca kontrolę nad zaopatrzeniem rentowym w W. Brytanii była na bieżąco informowana o tym procesie oraz wyraziła zgodę na przejęcie. Instytucja sprawująca kontrolę zdecydowała o zaakceptowaniu zwolnienia firmy Kodak Limited, pracodawcy biorącego udział w planie KPP, z jej zobowiązań wobec KPP i brytyjskiego funduszu emerytalnego oraz potwierdziła, że nie ma zastrzeżeń do tego procesu. Zamknięcie transakcji podlega zatwierdzeniu przez sąd upadłościowy USA, przez instytucję sprawującą nadzór nad realizacją reorganizacji oraz wymaga spełnienia innych warunków wymaganych przez stronę zrzekającą się. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>