Seminarium nt. EU Timber Regulation
9 maj 2013 13:54

Przedsiębiorstwa pozyskujące drewno i produkty drzewne z krajów spoza UE stanęły w obliczu wymogów nowego rozporządzenia zwanego EU Timber Regulation, którego przepisy stały się wymagalne od 3 marca 2013 roku. Jakie są konkretne działania związane z zachowaniem systemu zasad należytej staranności? Jak rozporządzenie będzie wdrażane i egzekwowane w Polsce? Polscy i międzynarodowi eksperci w dziedzinie legalności drewna udzielą odpowiedzi na te i podobne pytania podczas seminarium biznesowego, organizowanego przez firmę NEPCon w imieniu Europejskiej Federacji Handlu Drewnem (European Timber Trade Federation, ETTF). Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2013 r. w hotelu Ilonn w Poznaniu. W trakcie seminarium zostaną podane praktyczne rozwiązania i narzędzia na przykładzie firm zachodnioeuropejskich. Omówione zostaną również przykładowe scenariusze oraz rola systemów certyfikacji w realizacji wymogów systemu zasad należytej staranności. Spotkanie jest zaadresowane do przedstawicieli firm branży drzewnej, organizacji związanych z branżą i wszystkich innych zainteresowanych, w tym organizacji pozarządowych. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń. Można zarejestrować do dwóch uczestników z jednego przedsiębiorstwa. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 27 maja 2013 r.  Wszelkich informacji o szkoleniu udziela: Monika Kowalska tel. +48 605 083 183, +48 12 426 47 10, faks: +48 12 3767979, e-mail: mk@nepcon.net, www.nepcon.pl Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon