Przemysł papierniczy oparł się recesji
14 maj 2013 14:26

Nie wszyscy mają problemy. Takie branże, jak przemysł artykułów spożywczych, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z drewna, dostawcy wody, energii i ciepła, przemysł chemikaliów i tworzyw sztucznych, cały czas notują dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży – wynika z analiz PARP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) przeprowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania. Produkcja artykułów spożywczych cały czas notuje wzrost, choć nieco słabszy niż w poprzednich latach. Z kolei dla wyrobów tekstylnych tempo wzrostu produkcji stale rośnie i zdaniem autorów raportu, może w tym roku wynieść nawet średnio 9 proc. Jest to o tyle ciekawe, że dla powiązanej branży artykułów odzieżowych przewiduje się nawet 15-proc. spadek produkcji w IV kwartale br. Całkiem optymistyczne są również prognozy dla chemikaliów, artykułów gumowych i z tworzyw sztucznych, które przez spowolnienie przeszły bez większych strat notując niemal cały czas dodatnią dynamikę produkcji. Pomimo że Polacy czytają coraz mniej gazet i książek, przemysł papierniczy również oparł się recesji i jego produkcja rośnie. W tym roku – przewidują autorzy raportu – nawet o ok. 10 proc. Jak to możliwe? Zapewne dlatego, że przemysł papierniczy, dysponujący krajowym surowcem dobrej jakości, będąc od lat sprywatyzowany i zasilony kapitałem zagranicznym, utrzymuje konkurencyjność. Wartość eksportu papieru, tektury i artykułów z nich wytwarzanych, jak podaje Ministerstwo Gospodarki, wyniosła w 2012 roku ok. 3 mld euro. Monitoring zmiany gospodarczej prowadzony jest co kwartał od 2011 roku przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera, w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Instrument Szybkiego Reagowania jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na temat projektu oraz raporty z badań znajdą Państwo na stronie internetowej www.isr.parp.gov.pl Opracowano na podstawie informacji PARP