BSC Drukarnia Opakowań nie odczuwa spowolnienia
15 maj 2013 10:24

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, wypracował w I kwartale br. 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 17 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 5,7 i 7,7 mln zł, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 25 i 26 proc. Niezależnie spółka zmniejszyła zobowiązania długoterminowe o 2,8 mln zł na skutek spłat rat kredytowych. Pomimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego firma konsekwentnie się rozwija. Wynik netto Grupy wyniósł 4,95 mln złotych, co oznacza, że r/r wzrósł o 5 proc. Niższa niż w przypadku innych danych finansowych dynamika wzrostu to rezultat udanego dla BSC Drukarnia Opakowań I kwartału 2012 roku, w którym odnotowano wysoki wynik dodatni na różnicach kursowych bilansowych, na poziomie 0,7 mln zł. Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług BSC Drukarnia Opakowań mają branże kosmetyczna (17,6 mln zł) oraz spożywcza (17,5 mln zł), które generują 91,4 proc. wszystkich przychodów Grupy. Wzrosła także kwota z tytułu eksportu – z 2,57 mln złotych w I kwartale ub.r. do 8,47 mln złotych w raportowanym okresie (wzrost o 230 proc.). „Rok 2013 rozpoczął się dla nas bardzo pomyślnie. Wysoka dynamika kluczowych wyników finansowych potwierdza słusznie obraną strategię rozwoju, polegającą na świadczeniu wysokiej jakości usług i konsekwentnym rozwoju współpracy z dotychczasowymi, międzynarodowymi klientami. W konsekwencji spółka systematycznie się rozwija, nawet w obliczu spowolnienia gospodarczego, którego prawdę powiedziawszy nie odczuwamy” – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Wysokie, dodatnie różnice kursowo bilansowe z I kwartału 2012 roku miały również wpływ na spadek marż zysku netto i brutto o 1 punkt procentowy. Wzrosła natomiast marża operacyjna - o 0,95 proc., z kolei marża EBITDA osiągnęła dynamikę na poziomie 1,36 proc. i w efekcie przekroczyła próg 20 proc. Opracowano na podstawie informacji rlc packaging group

cript>