XXX konferencja poligraficzna w Krynicy Morskiej
15 maj 2013 09:57

Szczecińska Agencja Edukacyjna organizuje XXX letnią konferencję poligraficzną, która odbędzie się w Krynicy Morskiej, w hotelu Kahlberg, w dniach 9/10-12.06.br. Konferencję wspiera Polska Izba Druku. Program konferencji jest skierowany do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych. Jej temat, „Przyszłość drukowania”, pozwala zastanowić się nie tylko nad właściwym wykorzystaniem materiałów i technologii, ale także nad utrzymaniem właściwych standardów jakości. Termin konferencji w tym roku powoduje, że będzie to pierwsze duże branżowe spotkanie po międzynarodowych targach POLIGRAFIA 2013, co umożliwi kontynuację dyskusji i wymianę doświadczeń targowych oraz omówienie nowych urządzeń i technologii zaprezentowanych w Poznaniu. Poza referatami programowymi organizatorzy przewidują wystąpienia przedstawicieli firm oferujących swoje urządzenia, materiały i technologie dla drukarń. Konferencja stwarza więc możliwości konfrontacji różnych rozwiązań i doświadczeń, a wystąpienia konferencyjne wskazują na potrzebę wyważenia relacji między utrzymaniem norm jakościowych, ekologicznych oraz technicznych druku a działaniami dążącymi do obniżania ich kosztów. Referaty programowe: - Konkurencyjność drukarni - wyścig do sukcesu czy do upadłości? – Danuta Tyrowicz, Frogimus - Konsolidacja, globalizacja, unifikacja - czyli lokalne aspekty globalnych problemów w poligrafii – Robert Kuczera, Michael Huber Polska - Perspektywy rozwoju przemysłu poligraficznego w gazetach - Ryszard Barański - WebToPrint – permanentna ewolucja – nowe rozwiązania – Jacek Franczyk, Infosystems SA W nawiązaniu do tematu firmy Infosystems odbędzie się dyskusja dotycząca problemów współpracy drukarń ze zleceniodawcami i wydawnictwami. W dyskusji wezmą udział uczestnicy konferencji, a moderatorem będzie Adam Cichocki z drukarni Akcydens. Dyrektor Piotr Kamiński (Międzynarodowe Targi Poznańskie) podsumuje targi POLIGRAFIA 2013. W konferencji wezmą udział m.in. firmy: SG Equipment Leasing Polska, Océ Poland. Konferencji będzie towarzyszył III turniej tenisa ziemnego dla poligrafów o puchar firmy ZINART Systemy Graficzne. Opracowano na podstawie informacji SAE