Grupa Arctic Paper w I kwartale 2013 roku
16 maj 2013 13:24

Arctic Paper SA wypracował w I kwartale br. przychody w wysokości 814,4 mln zł (wyższe o 19,7 proc. w porównaniu z I kwartałem ub.r.). Wynik EBITDA osiągnął poziom 32,4 mln zł, a zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 0,3 mln zł. Grupa zanotowała stratę na poziomie netto w wysokości 6 mln zł. W drugiej połowie I kwartału zaobserwowano dalsze, znaczne osłabienie popytu na papier wysokogatunkowy w Europie, co spowodowało presję klientów na ceny sprzedaży. Pomimo negatywnych zmian na rynku spółka utrzymała wolumen sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2012 r., przy jednoczesnym spadku średniej ceny sprzedaży swoich produktów. W stosunku do IV kwartału 2012 r. nastąpił wzrost wolumenu o 7,7 proc. Oznacza to, że pomimo trudnej sytuacji w branży Arctic Paper zwiększa swój udział w rynku, jednak nie pozostaje to bez wpływu na wypracowywane marże. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w I kwartale br. kształtowało się na wysokim poziomie 98 proc. i było o 4,7 p.p. wyższe niż w IV kwartale 2012 r. oraz o 1,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosło ok. 97 proc. W I kwartale 2013 r. Arctic Paper spłacił ostatnią transzę wyemitowanych w latach 2010 i 2011 obligacji, na łączną kwotę 200 mln zł. „W pierwszym kwartale 2013 roku zaobserwowaliśmy dalszy spadek popytu na papier graficzny w Europie, zarówno w segmencie papierów powlekanych, jak i niepowlekanych. Po głębokim spadku sprzedaży w grudniu 2012 roku, sprzedaż w styczniu tego roku pozwoliła na częściowe odzyskanie dobrego poziomu naszych zamówień. Na bazie styczniowego ożywienia ogłosiliśmy podwyżki cen papieru. Druga połowa kwartału przyniosła jednak istotny spadek popytu, a w konsekwencji presję na ceny sprzedaży. W rezultacie ceny papieru w porównaniu do czwartego kwartału 2012 r. spadły o około 1 proc. w walutach lokalnych. W szwedzkich fabrykach spadek ten wyniósł nawet 2-3 proc., z uwagi na dalsze osłabienie euro wobec korony szwedzkiej. Udało nam się utrzymać volumen sprzedaży na dotychczasowym poziomie, dzięki czemu wykorzystanie mocy produkcyjnych także było wysokie, jednak nie pozostało to bez wpływu na nasze marże – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA.- Cena podstawowego w naszej produkcji surowca – celulozy – w ciągu pierwszego kwartału 2013 roku wzrosła o około 26 USD/t., co wraz z osłabieniem rynkowym i spadkiem cen sprzedaży spowodowało spadek EBITDA do 32 mln zł, czyli o około 40 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2012 r. W pierwszym kwartale 2013 grupa osiągnęła stratę netto w wysokości 6 mln zł. W wyniku tego podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu restrukturyzacji fabryki w Grycksbo. Obejmie ona m.in. zmniejszenie zatrudnienia o 45 osób.” Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>