Petycja do wydawców w sprawie przyjaznych podręczników
20 maj 2013 14:40

Ostatnie dni maja i początek czerwca to początek okresu wzmożonej pracy w wydawnictwach drukujących podręczniki szkolne. Aktualizacja oferty, korekty szat graficznych oraz dodruk najpopularniejszych pozycji dydaktycznych będą się dokonywać właśnie w najbliższym czasie. „To świetny moment na przypomnienie osobom odpowiedzialnym za produkcję podręczników o tym, jak mogą oni z zyskiem także dla siebie „ulżyć” dzieciom i nauczycielom, a także zapobiec dalszemu niszczeniu zasobów leśnych i zanieczyszczaniu środowiska substancjami toksycznymi wykorzystywanymi w procesie produkcji papieru” – mówi Andrzej Żwawa, koordynator projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” w Polskiej Zielonej Sieci. Dlatego 15 maja br. Polska Zielona Sieć przekazała największym wydawnictwom edukacyjnym w Polsce 2981 podpisów pod petycją dotyczącą podręczników przyjaznych środowisku naturalnemu i nieobciążających ich użytkowników. Apelowano w niej o wykorzystywanie do drukowania podręczników odpowiedzialnej alternatywy w postaci matowego, niskogramaturowego papieru z recyklingu (makulatury) lub posiadającego certyfikat świadczący o odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami leśnymi (np. certyfikat FSC), a także papieru przetwarzanego bez użycia chloru. Czas pokaże, czy wydawnictwa odpowiedzialne za wyposażanie dzieci i młodzieży w najważniejsze dla nich książki nie tylko w krótkich wzmiankach w książkach do przyrody i biologii, ale także formą materiałów edukacyjnych będą się starały przekazać postawę proekologiczną i tym samym przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon

cript>