Nowa technologia produkcji włóknin z recyklowanych papierów i tektury
24 maj 2013 10:03

VTT Technical Research Centre z Finlandii opracowało proces, który umożliwia recykling papieru i tektury, używanych jako surowiec do produkcji włóknin. Wiele produktów higienicznych takich jak pieluchy czy ściereczki może być wytwarzanych z biodegradowalnych włóknin. Koszty produkcji włóknin z recyklowanej tektury są niższe niż w przypadku włóknin wytwarzanych z surowców drzewnych. Włókniny są produktami konsumpcyjnymi, które po zużyciu zazwyczaj trafiają na składowiska wraz z innymi odpadami komunalnymi. Z zasady surowcem stosowanym w produkcji włóknin są niebiodegradowalne włókna poliestrowe. Dotychczasowy brak na rynku włóknin wykonanych z celulozy drzewnej był spowodowany wysokimi kosztami ich produkcji. „Po raz pierwszy można będzie wykorzystać papier i tekturę pochodzące z recyklingu jako surowiec do produkcji włóknin” - stwierdził Ali Harlin, pracownik badawczy VTT. Oznacza to, że nowy proces na bazie włókien celulozowych jest teraz bardziej konkurencyjny cenowo w porównaniu z produktami na bazie tworzyw sztucznych. Koszty produkcji włóknin na bazie tektury są o około 20 proc. niższe niż w przypadku włóknin wytwarzanych z celulozy pierwotnej. Każdego roku w Europie generuje się około 60 mln ton makulatury, w której tektura stanowi około 40 proc. Istnieje zapotrzebowanie na nowe aplikacje i technologie umożliwiające wykorzystanie makulatury, więc celem UE jest zwiększenie jej udziału do 70 proc. Metoda opracowana przez VTT może rozszerzyć możliwości jej przyszłego ponownego wykorzystania. Oczyszczanie materiału tekturowego z wypełniacza, ligniny i hemicelulozy jest kluczowym elementem produkcji włóknin. W produkcji celulozy wiskozowej z recyklowanej tektury VTT wykorzystało kilka metod przetwarzania włókien. Rozpuszczalna masa celulozowa produkowana w ramach projektu badawczego była koagulowana za pomocą opatentowanej technologii VTT, która jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjny proces produkcji wiskozy. Włókniny zostały wyprodukowane za pomocą technologii formującej pianę wykorzystującą małą ilość wody. Około 1,9 mln ton różnego rodzaju włóknin wyprodukowano w Europie w 2011 roku. W najbliższej przyszłości przewiduje się kontynuację silnego wzrostu światowego rynku włóknin. Oprócz sektorów higieny, zdrowia i produktów czyszczących włókniny znajdują zastosowanie m.in. w budownictwie i do stabilizacji gruntów. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>