Produkcja celulozy i papieru w USA zmalała w 2012 roku
29 maj 2013 09:55

Według niedawno opublikowanej 53. rocznej analizy mocy produkcyjnych papieru, tektury i celulozy w USA, produkcja spadła o 1,6 proc. w 2012 roku, ale będzie zasadniczo stabilna w ciągu najbliższych trzech lat (od 2013 do 2015 roku). Przewiduje się, że produkcja papieru i tektury spadnie o 0,4 proc. w 2013 roku, a następnie wzrośnie o 0,6 proc. w 2014 i 0,2 proc. w 2015 roku. Dla całego trzyletniego okresu objętego prognozą produkcja papieru i tektury ma wzrosnąć o 0,4 proc., czyli średnio o 0,1 proc. rocznie. Zdolność produkcyjna papierów higienicznych i do opakowań powinna zwiększyć się w najbliższych trzech latach, podczas gdy papieru gazetowego i do pisania spadnie. Wyniki badań wskazują, że moce produkcyjne tektury będą zasadniczo stabilne. Raport podaje dane dotyczące zdolności produkcyjnej przemysłu w USA od 2012 do 2015 roku dla wszystkich głównych rodzajów papieru, tektury i celulozy w oparciu o kompleksowe badanie wszystkich amerykańskich zakładów produkcji celulozy i papieru. Respondenci biorący udział w ankiecie stanowią około 90 proc. całkowitej mocy produkcyjnej amerykańskiego przemysłu. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>