Przedłużony termin zgłoszeń na seminarium EU Timber Regulation
29 maj 2013 10:26

Ze względu na nieustannie wpływające  zgłoszenia na seminarium EUTR w Poznaniu czas przyjmowania formularzy został wydłużony do 3 czerwca br. Seminarium jest bezpłatne, a jego koszt został dofinansowany ze środków publicznych UK. Przedsiębiorstwa pozyskujące drewno i produkty drzewne z krajów spoza UE stanęły w obliczu wymogów nowego rozporządzenia zwanego EU Timber Regulation, którego przepisy stały się wymagalne od 3 marca 2013 roku. Jakie są ogólne wymogi rozporządzenia i jakie działania podjęły firmy oraz organizacje związane z branżą drzewną? Organizatorzy udzielą odpowiedzi na te i inne pytania podczas seminarium informacyjnego, organizowanego przez NEPCon w imieniu Europejskiej Federacji Handlu Drewnem (European Timber Trade Federation, ETTF). Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2013 r. w hotelu Ilonn w Poznaniu. Prelegenci: Piotr Nowak - Koordynator usług legalności drewna NEPCon Polska Christian Sloth - Specjalista ds. legalności drewna NEPCon Dania Andrzej Ogórek - Dyrektor handlowy F.H.U. DREWNOSTYL - firma, która stanęła w obliczu trudności w dostosowaniu się do nowych wymogów EUTR Spotkanie jest zaadresowane do przedstawicieli firm branży drzewnej, organizacji związanych z branżą oraz wszystkich innych zainteresowanych, w tym organizacji pozarządowych. W trakcie seminarium zostaną omówione wymogi związane z EUTR, funkcje organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa oraz działania importerów prowadzące do wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności. Wszelkich informacji o szkoleniu udziela: Monika Kowalska tel.: +48 605 083 183, +48 12 426 47 10, faks: +48 12 3767979, e-mail: mk@nepcon.net Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon

cript>