Podyplomowe studia menedżerskie dla sektora poligraficznego
5 cze 2013 13:42

Uruchomienie tego kierunku studiów podyplomowych to efekt współpracy Oddziału Warszawskiego SIMP i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Program jest dopasowany do potrzeb menedżerów firm w sektorze poligraficznym. Studia kształcą kadrę menedżerską w zakresie nowoczesne­go zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem poligraficznym i doskonalą zdobyte w praktyce umiejętności skutecznego działania w biznesie. Wzrost kwalifikacji kadry menedżerskiej powoduje wzrost siły konkurencyjnej przedsiębiorstw poligraficznych na coraz bardziej rywalizujących rynkach w sytuacji dynamicznie zachodzących zmian technologicznych. Nabyte kwalifikacje menedżerskie wpływają także na wzrost efektywności funkcjonowania całego sektora, w którym zdecydowaną większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Absolwent studiów to nowoczesny menedżer, dobrze zorientowany w uwarunkowaniach zarządzania europejskiego - posiada wiedzę o specyfice zarządzania w sektorze poligraficznym, a w szczególności: tworzenia strategii, biznesplanów, projektów przedsięwzięć i stosowania innowacyjnych technologii. Absolwent zdobywa na studiach umiejętności zarządzania strategicznego, stosowania technik marketingowych, tworzenia systemów zarządzania jakością struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, negocjowania i mediacji, analizy finansowej, poznania i umiejętnego interpretowania obowiązujących w działalności gospodarczej przepisów prawnych, szczególnie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku europejskim. Zdobyte umiejętności kształtują sylwetkę zawodową nowoczesnego menedżera oraz są szczególnie przydatne w warunkach spowolnienia gospodarczego i dynamicznych zmian w otoczeniu sektora. UWAGA: Ulga w opłacie czesnego dla członków SIMP Informacje: dr inż. Wiesław Cetera, tel. 514 090 056, biuro@elpis.pl

cript>