CEPI obniży emisję CO2 w przemyśle papierniczo-celulozowym
17 cze 2013 10:47

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI) zastosuje nową metodę generowania innowacyjnych pomysłów w celu stworzenia przełomowych technologii. Celem CEPI jest zmniejszenie do roku 2050 emisji dwutlenku węgla pochodzącego z produkcji celulozy i papieru do 80 proc. poziomu z roku 1990, jak wynika z informacji prasowej opublikowanej ostatnio przez Fińską Federację Przemysłu Leśnego. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez zastosowania nowych technologii. CEPI szacuje, że znane technologie mogą spowodować tylko 50-60 proc. redukcji emisji do roku 2050. W związku z tym istnieje pilna potrzeba stworzenia większej ilości idei o wyższej wartości dodanej w odniesieniu do produktów i procesów produkcyjnych tego sektora przemysłu. CEPI powoła dwa konkurujące ze sobą zespoły, aby znaleźć kreatywne pomysły i innowacje, które mogą np. pomóc zmniejszyć zużycie energii w procesie produkcji papieru. W skład zespołów będą wchodzić eksperci korporacji, naukowcy, dostawcy surowców i przedstawiciele przemysłu celulozowo-papierniczego. Zespoły te będą działać w oparciu o „otwarte” innowacje i dzielenie się wynikami badań z nadzieją, że doprowadzi to do lepszego wykorzystania dostępnej wiedzy w różnych sektorach przemysłu. „Przemysł leśny przechodzi poważną transformację strukturalną i to wymaga nowego podejścia do poprawy działalności produkcyjnej. Otwarte innowacje - z angielskiego „open innovations” - przyniosły dobre wyniki w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym, a teraz zobaczymy, jak to działa w branży leśnej - powiedział Antro Saila, dyrektor sekcji innowacji Fińskiej Federacji Przemysłu Leśnego. - Inżynierowie papiernictwa tradycyjnie są dobrzy w zwiększaniu wydajności maszyn i osiąganiu dzięki temu wzrostu produkcji. Potrzebny jest nowy rodzaj podejścia wychodzący poza wewnętrzne ograniczenia. Należy skorzystać z doświadczenia ekspertów niezależnie od tego, czy mają doświadczenie w tradycyjnym przemyśle papierniczym.” Dwa konkurujące zespoły spotkają się w Helsinkach w celu generacji nowych pomysłów i aby wysłuchać informacji o możliwościach fińskiej biogospodarki. Najlepsze przełomowe technologie zostaną opublikowane w Brukseli w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Papieru w listopadzie br. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>