Studia podyplomowe „Poligrafia i Media Cyfrowe”
17 cze 2013 12:35

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchamia studia podyplomowe „Poligrafia i Media Cyfrowe”. Studia podyplomowe są odpowiedzią na trendy rynkowe w obszarze informatyzacji procesów poligraficznych i rozwoju publikacji elektronicznych. Program nauczania obejmuje 3 obszary: procesy i techniki poligraficzne, projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych, kontrola jakości i zarządzanie barwą. Zajęcia będą prowadzone w laboratorium poligraficznym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia. Będą stanowiły połączenie wiedzy teoretycznej z dużą ilością praktyki oraz aktywnym uczestnictwem słuchaczy w grupach liczących od 10 do 13 osób. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: Technologie poligraficzne, Podstawy estetyki i kompozycji, Fotografia cyfrowa, Grafika rastrowa i wektorowa, Projektowanie i dystrybucja treści cyfrowych, Przygotowanie projektu do druku, Technologie webowe, Kolorymetria i zarządzanie barwą, Seminarium dyplomowe, Praca końcowa. Wymagania stawiane kandydatom: ukończone studia wyższe (minimum licencjackie lub inżynierskie), umiejętność obsługi komputera. Studia podyplomowe trwają dwa semestry (od października do czerwca). Zjazdy będą się odbywały 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00. Opłata za studia podyplomowe wynosi 2500 zł za semestr. O kolejności przyjęcia na studia decyduje lista rankingowa ocen uzyskanych na dyplomie studiów wyższych. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 września. Więcej informacji na stronie poligrafia.zut.edu.pl.

cript>