Nowe inwestycje firmy Stora Enso
19 cze 2013 11:17

Koncern Stora Enso poinformował o planowanych inwestycjach i modernizacji swoich dwóch skandynawskich zakładów produkcyjnych w Skoghall (Szwecja) i Varkaus (Finlandia). W pierwszym z nich, kosztem 32 mln euro, zostanie wprowadzonych wiele modyfikacji, które mają zaowocować dalszym rozwojem papierni i usprawnieniem realizowanych w niej procesów wytwórczych. Z kolei w Varkaus pracująca tam maszyna papiernicza ma zostać przebudowana z myślą o produkcji tektury. Inwestycja w zakłady Skoghall obejmie przede wszystkim rozbudowę działającej w ramach tamtejszej celulozowni linii do obróbki włókien oraz systemów odzyskiwania chemii stosowanej w procesie produkcyjnym. Po modernizacji zdolności wytwórcze celulozowni wzrosną do 45 tys. ton rocznie. „Inwestycja oznacza dla zakładów Skoghall zwiększenie ich potencjału oraz wydajności operacyjnej, a w konsekwencji – podniesienie konkurencyjności na niezwykle atrakcyjnym rynku opakowań” – mówi Mats Nordlander, wiceprezes Stora Enso Renewable Packaging. Projekt przebudowy już jest realizowany, a jego zakończenie przewiduje się na październik 2014. Jest to kolejna już inwestycja w zakłady Skoghall – niedawno firma Stora Enso zdecydowała o przeznaczeniu 90 mln euro na budowę nowego składu magazynowego oraz koniecznych pomieszczeń, które pozwolą na sprawniejszą obróbkę wykorzystywanego tam drewna. Inwestycje te umożliwią papierni Skoghall zwiększenie wolumenu produkcji i poprawę ekonomiki działania. Druga istotna decyzja podjęta przez kierownictwo Stora Enso w ostatnich dniach dotyczy zakładów w fińskim Varkaus. Firma wprowadziła w życie studium wykonalności, związane z przebudową pracującej w nich maszyny produkującej papiery graficzne i dostosowaniem jej do wytwarzania tektury. Studium wdrożono na bazie zadowalających rezultatów wstępnej analizy rynkowej dotyczącej tego projektu. Ma ono zakończyć się w pierwszym kwartale 2014 roku i dać odpowiedź na pytanie o zyskowność planowanej modyfikacji. „Projekt jest związany z obserwowanymi przez nas trendami rynkowymi: z jednej strony spadającym globalnie zapotrzebowaniem na papier, z drugiej zaś – rosnącym w skali świata popytem na tekturę. To dla nas szansa na dalszy wzrost na rynku tektury przy wyważonych kosztach samej inwestycji” – tłumaczy Hannu Alalauri, wiceprezes ds. rozwiązań opakowaniowych Stora Enso Renewable Packaging. W przypadku pozytywnej oceny studium wykonalności, przewidywane inwestycje związane z przebudową maszyny zamkną się w kwocie 90-100 mln euro. Wykorzystanie istniejących mocy wytwórczych i ich modyfikacja z myślą o nowej linii produkcyjnej stanowią część procesu przekształcania Stora Enso w firmę kreującą wartość dodaną, bazującą na surowcach odnawialnych i koncentrującą swoją działalność na rynkach odnotowujących wzrosty. „Rynek tektury jest kluczowy dla całej grupy Stora Enso. Już wcześniej zainwestowaliśmy 280 mln euro w nową, bazującą na makulaturze fabrykę tektury w Ostrołęce. Teraz aktywnie badamy możliwość podjęcia kolejnych działań w zakresie produkcji opakowań bazujących na włóknach pierwotnych” – dodaje Hannu Alalauri. Zakłady Varkaus, zatrudniające 260 osób, są wyposażone w jedną maszynę, która rocznie produkuje 285 tys. ton niepowlekanych papierów graficznych. Przewidywany potencjał maszyny po jej modyfikacji wyniesie ok. 350 tys. ton tektury rocznie. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>