Zmiana w zarządzie Grupy Arctic Paper
19 cze 2013 10:27

Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Decyzja ta wchodzi w życie z dniem 15 lipca tego roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała, że osobą pełniącą obowiązki prezesa Arctic Paper będzie Wolfgang Lubbert, obecny członek zarządu Arctic Paper, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu. Rada Nadzorcza wyraziła swoje podziękowania Michałowi Jarczyńskiemu za 15-letnią pracę na rzecz rozwoju Grupy. „Chcielibyśmy podziękować Panu Michałowi Jarczyńskiemu za 15 lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju Grupy Arctic Paper. Pan Michał Jarczyński związany był z Grupą od 1998 roku, początkowo zatrudniony był w fabryce w Kostrzynie, która podczas jego prezesury stała się najbardziej efektywną papiernią w naszej Grupie. Nadzorował też tak ważne dla rozwoju Grupy procesy jak włączenie fabryki w Kostrzynie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa własnej elektrociepłowni gazowej w Kostrzynie, wejście Arctic Paper na GPW, przeprowadzenie akwizycji oraz debiut Grupy na NASDAQ OMX w Sztokholmie. Życzę mu wielu sukcesów w jego kolejnych wyzwaniach zawodowych” – powiedział Olle Grundberg, przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper. „Arctic Paper to Grupa stawiająca duże wyzwania oraz wymagająca ogromnej wiedzy i zaangażowania. Jestem dumny, że przez tak długi czas mogłem wnieść do Spółki swoje doświadczenie i – wspólnie z pozostałymi członkami kadry menedżerskiej – budować jej silną pozycję na międzynarodowych rynkach” – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper