XI Symposium on Graphic Arts
26 cze 2013 11:20

W dniach 17-18 czerwca odbyło się w Pardubicach na Uniwersytecie Pardubice XI Sympozjum Poligraficzne pod auspicjami IARIGAI. Językiem konferencji był angielski. W konferencji uczestniczyło prawie 50 osób z Czech, ze Słowacji, Szwecji, z Węgier, ze Słowenii, z Chorwacji, Serbii i Polski. Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 20 referatów oraz przedstawiono 14 referatów plakatowych (posterów). Tematyka dotyczyła głównie najnowszych osiągnięć w szeroko pojętej poligrafii. Referaty były poświęcone głównie drukowanej elektronice, specyficznym zastosowaniom drukowania inkjet oraz nowościom we fleksografii, w introligatorstwie i drukowaniu offsetowym, a także drukowaniu cyfrowemu i drukowaniu alfabetu Braille'a. Interesująca była dyskusja po referatach. Imprezą towarzyszącą ostatniego dnia konferencji była wycieczka statkiem po Łabie. Z Polski w konferencji uczestniczyli Jerzy Petriaszwili i Stefan Jakucewicz. Jotes

cript>