Andrzej Janicki w radzie nadzorczej spółki Targi Książki
1 lip 2013 09:45

Podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Targi Książki Sp. z o.o., które odbyło się 27 czerwca, w związku z końcem kadencji wybrano nowe władze spółki. Przewodniczącą rady nadzorczej została Aldona Zawadzka, a w skład rady weszli ponownie jako wiceprzewodniczący Zbigniew Czerwiński, jako sekretarz ks. Roman Szpakowski i jako członek rady Zbigniew Benbenek. Nowym członkiem rady został Andrzej Janicki, prezes zarządu Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca w Krakowie.  Rada nadzorcza powołała także nowy zarząd spółki, w skład którego weszli: prezes - Rafał Skąpski (dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej), Jacek Oryl ponownie jako wiceprezes zarządu i Tadeusz Górny jako członek zarządu.  Spółka Targi Książki jest organizatorem Warszawskich Targów Książki. Opracowano na podstawie rynek-ksiazki.pl

cript>