Konica Minolta sponsorem kampanii „CNN Heroes”
16 lip 2013 12:39

W 2013 roku CNN realizuje siódmą edycję „CNN Heroes”. Co roku, w ramach kampanii, wyróżniane są osoby, które dzięki swojemu zaangażowaniu w takich sferach jak ekologia czy ochrona praw człowieka osiągnęły niezwykłe rzeczy. Co ważne, CNN nie koncentruje się na ludziach z pierwszych stron gazet, lecz skupia się na dokonaniach „zwykłych” obywateli. Ich niezwykłe historie oraz postawa inspirują i pokazują światu, w jaki sposób jednostka może zmieniać społeczeństwo. Konica Minolta to firma, która realizuje swoje cele z dużym szacunkiem dla idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa oraz troską o środowisko naturalne. Jednym ze sztandarowych projektów firmy jest długoterminowy plan „Eco Vision 2050”. Składa się na niego szereg inicjatyw proekologicznych, których realizacja ma doprowadzić w 2050 roku do 80 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu (w porównaniu do poziomu emisji w 2005 roku). Działania związane z zieloną polityką firmy – Three Green Activities – obejmują ponadto system certyfikacji fabryk (Green Factory Certification), produktów (Green Products Certification System) oraz inicjatyw marketingowych (Green Marketing Activities). Idea inicjatyw promowanych w ramach kampanii „CNN Heroes” jest spójna z realizowaną od lat polityką Konica Minolta w zakresie troski o środowisko naturalne. Zaangażowanie w kampanie takie jak „CNN Heroes” wpisuje się także w filozofię zarządzania firmy – „tworzenie nowej wartości”. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta